• سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 04/08/2020

معاون جهادکشاورزی استان کرمان خبر داد

کشت گندم «دوروم» برای اولین بار در کشور

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان گفت: برای اولین بار در کشور زمینه انعقاد قراردادکشت گندم دوروم که مورد نیاز مصرف در صنایع ماکارونی می باشد در دستور کار قرار گرفته است.

"محمدرضا پورخاتون" با بیان اینکه اهمیت توسعه کشت قراردادی محصولات زراعی با توجه به ارزش افزوده بیشتر و نقش حائز اهمیت آن و ارتقاء بهره وری کشاورزی در زمینه های فنی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، گفت: در راستای تحقق این هدف برای اولین بار در کشور زمینه انعقاد قراردادکشت گندم دوروم که مورد نیاز مصرف در صنایع ماکارونی می باشد در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بدین منظور با هماهنگی با مجری طرح گندم کشور و انجمن کارخانجات ماکارونی کشور و بنیاد توانمندسازی گندمکاران، استان کرمان به عنوان یکی از پایلوت های مورد نظر جهت اجرای کشت قراردادی گندم دوروم انتخاب شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان، با اشاره به اینکه تاکنون گندم دوروم توسط دولت خریداری می شده و از طریق اداره غله به کارخانجات تحویل می شد، افزود: به علت اینکه گندم دوروم نسبت به گندم مصرف نانوایی ها حساسیت کمتری دارد به این جهت مستقیما کارخانجات از گندم کاران، خریداری می نماید و با کشاورزان ارتباط مستقیم برقرار می کند.

پورخاتون خاطر نشان کرد: محصول گندم به دلیل استراتژیک بودن نیاز به حمایت و کنترل از طرف سازمان جهاد کشاورزی دارد و در صورت فراهم شدن امنیت خرید این محصول کشت قراردادی گندم هم در دستور کار دولت قرار می گیرد.  

اخبار مرتبط
نظرات شما