• سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 04/08/2020

رییس سازمان جهادکشاورزی کرمان،خبر داد

۵۵۰ هکتار از مزارع استان کرمان زیر کشت کلزا

رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان گفت: تاکنون در ۵۵۰ هکتار از مزارع استان کلزا کشت شده و برنامه کشت در سطحی معادل ۲۰۰۰ هکتار از مناطق گرمسیری در حال اجراست که پیش بینی می شود که کلزا در حداقل ۲۵۰۰ هکتار از مزارع استان کشت شود.

عباس سعیدی در حاشیه بازدید از طرح‌های کشاورزی و دامپروری شهر باغین کرمان، گفت: تاکنون در ۵۵۰ هکتار از مزارع استان کلزا کشت شده و برنامه کشت در سطحی معادل ۲۰۰۰ هکتار از مناطق گرمسیری در حال اجراست که پیش بینی می شود که کلزا در  حداقل ۲۵۰۰ هکتار از مزارع استان کشت شود.در ادامه این بازدید مسعودی مدیر شهرستان کرمان نیز با بیان اینکه ۷۵۰ هکتار از مزارع شهرستان کرمان در سال جاری به کشت دانه های روغنی اختصاص می یابد که در ۳۵۰ هکتار از آن کلزا  کشت می شود افزود: این مزرعه در تاریخ  ۳۱ شهریروماه زیر کشت کلزا رفته و کشت کلزا در مناطق گرمسیر شهرستان هم اکنون در حال انجام است و تا آخر آبان ماه سال جاری ادامه دارد.

اخبار مرتبط
نظرات شما