• جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 22/01/2021

در مرجع ثبت شرکت ها، ثبت شد

افزایش 33 درصدی سرمایه «گل گهر»

سرمایه شرکت گل گهر با رشد 34 درصدی از 36 هزار میلیارد ریال به 48 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و این افزایش در تاریخ 14 آبان ماه 98 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

سرمایه شرکت گل گهر با رشد 34 درصدی از 36 هزار میلیارد ریال به 48 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و این افزایش در تاریخ 14 آبان ماه 98 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

این افزایش 12 هزار میلیارد ریالی سرمایه کگل از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران است و صرف توسعه بخش شرقی معدن شماره یک، اجرای طرح تکمیلی کارخانه تغلیظ، جبران مخارج سرمایه ای بابت مشارکت در افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه پذیر خواهد شد.

اخبار مرتبط
نظرات شما