• یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 24/01/2021

گزارش بازار؛

مبادلات بورس کرمان در هفته منتهی به 14آبان

درمعاملات هفته منتهی به 14 آبان 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 31 میلیون و 506 هزار سهم به ارزش بیش از 214 میلیارد و 242 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 20 درصد رشد داشته‌است.

43 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 57 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص بازار اول با 4031 واحد کاهش به رقم 221462   واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4811 کاهش عدد 622970 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 79 / 1  درصد و شاخص بازار دوم با  77 / 0  درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
اخبار مرتبط
نظرات شما