• جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 22/01/2021

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران؛

تورم 59.2 درصدی بخش معدن در یک سال اخیر

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ٥٩,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می ­دهد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ٣,٥ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار  ١٣٩٨، ١٣.٤ واحد درصد کاهش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه " استخراج زغال سنگ" معادل ١.٣- درصد، " استخراج کانه های فلزی" ٣.٥ درصد و "استخراج سایر معادن " ٥.٩ درصد می­باشد. تورم فصلی هر سه گروه عمده استخراج معادن در حال بهره ­برداری کشور در مقایسه با فصل بهار سال جاری کاهش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ٥١,٤ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار  سال جاری، ١٢.٩ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٧، ٥١.٤ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه " استخراج زغال سنگ (٩١.٦ درصد ) " ،"استخراج کانه ­های فلزی (٥١.٨ درصد ) " و "استخراج سایر معادن (٣٨.٤ درصد )" می­باشد. تورم نقطه به نقطه هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ٥٩,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه " استخراج زغال سنگ (٧١.٩ درصد ) " ،" استخراج کانه­ های فلزی (٦٥.٤ درصد ) " و "استخراج سایر معادن (٣٤.٠ درصد )" می ­باشد.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی فایل پیوست را ملاحظه فرمایید .
گالری سند
اخبار مرتبط
نظرات شما