• سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 04/08/2020

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور:

وظایف و مأموریت‌های استان‌ها در بودجه 99 افزایش می‌یابد

جلسه هم‌اندیشی سازمان برنامه و بودجه کشور با روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با هدف ایجاد تعامل و هم‌فکری بیشتر سازمان با استان‌ها، در محل این سازمان برگزار شد.

پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مذکور در  این جلسه اظهار داشت: با این که از آنچه در جلسات ستاد تدوین و تنظیم بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور می‌گذرد، روسای استان‌ها آگاهی دارند و برخی از عزیزان هم حضور داشته‌اند، اما این جلسه را برگزار می‌کنیم تا هم اهداف اصلاح ساختار بودجه به‌درستی منتقل شود و هم نقش و جایگاه استان‌ها در بودجه مشخص شود.
وی افزود: برنامه‌محوری به جای دستگاه محوری، تمرکز بر اهمیت سند اجرایی بودجه، بودجه‌ریزی دوساله، کمیته‌های بازبینی هزینه‌ها، تسری بودجه به عنوان سند حاکمیت، عملیات فرابودجه‌ای و نیز سامانه تعهدات و تضامین، اهم محورهایی است که ما باید با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در آن حوزه‌ها به اجماع برسیم.
دکتر پورمحمدی در مورد بودجه‌ریزی دوساله گفت: سال اول بودجه برای تصویب است و سال دوم برای اطلاع و از سال دوم وضعیت به‌گونه‌ای خواهد بود که پایه‌ای برای سال‌های بعد باشد.
وی گفت: منظور از تسری بودجه به عنوان سند حاکمیت، فراهم کردن شرایط شفافیت، لحاظ نمودن ریسک‌ها و مخاطرات و همسوسازی فعالیت‌ها با اهداف حاکمیت است.
دکتر پورمحمدی تصریح کرد که ما در صدد هستیم که فرآیندها را کوتاه و شفاف کنیم و هیچ روندی برای پنهان‌کاری امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی در ادامه اظهارات خود به اعطای نقش و مأموریت بیشتر به استان‌ها در راستای موضوع اصلاح ساختار بودجه تأکید کرد.
بر پایه همین گزارش، در این جلسه، تعدادی از روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارایه کردند.
اخبار مرتبط
نظرات شما