• شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 08/08/2020

مزارع خورشیدی؛بستر جهش بزرگ اقتصادی استان کرمان

فرصت هایی که می سوزند!

با توجه به بحران های خشکسالی که امروزه کرمان را در برگرفته و در آینده دو چندان نیز خواهد شد، قطعاً مزارع و باغات استان رو به نابودی خواهد رفت، بیکاری افزایش یافته و به تبع آن مشکلاتی همچون بزهکاری های اجتماعی بروز خواهد یافت. انتظار می رفت وزارت نیرو به منظور حل اصولی این مشکل و برای پیشگیری از بحران های مذکور، به دنبال افزایش قیمت ارز، نرخ فروش برق نیروگاه های خورشیدی را افزایش دهد تا به مرور زمان، مزارع خورشیدی جایگزین مزارع و باغات فعلی بشود و طی دو دهه ی آتی استان کرمان آماده ی یک جهش بزرگ بشود...

حمید عزت آبادی پور
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و کرمان

وقتی جامعه ای با وضعیتی بحرانی مواجه می شود، نوع مواجهه و تصمیمی که در این شرایط اتخاذ می شود بسیار حائز اهمیت است. به طور مثال بحران خشکسالی و کم آبی که استان کرمان را در برگرفته و تا 10 سال آینده این وضع را وخیم تر خواهد کرد، یک مثال مشخص است. اینکه چه تدابیری برای حل این بحران و جلوگیری از تبعات آن انجام شود به نوع تفکر، نگرش و عملکرد جامعه بستگی دارد.
 متاسفانه داشتن نگاه سطحی به مسائل و عدم حل و فصل آنها به شکل اصولی و منطقی از بزرگترین ضعف های جامعه ی ماست. مثال واضح و روشنی که می توان زد، مساله ی توسعه ی نیروگاه های خورشیدی در استان کرمان است که به تعبیری در ذوزنقه ی طلایی این موضوع نیز قرار دارد. در واقع با توجه به بحران های خشکسالی که امروزه کرمان را در برگرفته و در آینده دو چندان نیز خواهد شد، قطعاً مزارع و باغات استان رو به نابودی خواهد رفت، بیکاری افزایش یافته و به تبع آن مشکلاتی همچون بزهکاری های اجتماعی بروز خواهد یافت. انتظار می رفت وزارت نیرو به منظور حل اصولی این مشکل و برای پیشگیری از بحران های مذکور، به دنبال افزایش قیمت ارز، نرخ فروش برق نیروگاه های خورشیدی را افزایش دهد تا به مرور زمان، مزارع خورشیدی جایگزین مزارع و باغات فعلی بشود و طی دو دهه ی آتی استان کرمان آماده ی یک جهش بزرگ بشود.
   از طرف دیگر با یک حساب سر انگشتی در می یابیم در سال جاری حدود 10 هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل صادرات پسته روانه استان کرمان خواهد شد که اگر بستر لازم برای جذب این منابع در استان فراهم نشود به طور قطع از استان خارج خواهد شد و تنها و تنها خشکی مزارع و باغات به یادگار خواهد ماند ولی متاسفانه این اراده در ساختار حاکمیتی برای پرداختن به چنین مسائلی وجود ندارد.
    با این وجود انتظار می رود که مسئولان ، نمایندگان مجلس ، فعالان اقتصادی و مردم کرمان ، خودشان پا پیش گذاشته و موضوع مزارع خورشیدی را به یک مطالبه ی جدی استانی تبدیل نمایند.
    پیشنهاد مشخص این است با توجه به اینکه کشور ایران به طور مستمر و مداوم صادرات برق به کشورهای همجوار دارد، وزارت نیرو ضمن افزایش قیمت برق نیروگاه های خورشیدی، در قالب یک شرکت متمرکز و یا تعاونی و یا شبیه آن نسبت به فروش و ترانزیت برق به کشورهای منطقه اقدام نماید و یا اینکه تعرفه تضمینی خرید برق صادراتی را پس از کسر حق ترانزیت خود که یک حق قانونی است مشخص نماید تا ضمن مدیریت مصرف برق داخلی، از بازار صادرات آن نیز عقب نمانیم. با توجه به اینکه در نیروگاه های خورشیدی 70 درصد تولید در تابستان انجام می شود و فروش آن را می توان طی 12 ماه انجام داد، فرصت بسیار مناسبی است که ضمن کاهش هزینه های تولید، مشکل قطعی برق در تابستان را هم حل نماییم و در کنار ایجاد اشتغال، ارز حاصل از صادرات زیادی را به کشور وارد کنیم؛ البته این منوط به صدور مجوز صادرات برق این نیروگاه ها توسط وزارت نیرو است. با این اقدام می توان رونق اقتصاد استان را حداقل تا دو دهه تضمین کرد.
اخبار مرتبط
نظرات شما