• یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 24/01/2021

گزارش بازار؛

مبادلات بورس منطقه ای کرمان در هفته اول آذر 98

درمعاملات اولین هفته آذرماه 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 75 میلیون و 214 هزار سهم به ارزش بیش از 338 میلیارد و 816 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 94 درصد کاهش داشته‌است.

41 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 59  درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 6233 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 311230 واحد رسید. شاخص بازار اول با 3117 واحد افزایش به رقم 223904   واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 19036 افزایش عدد 643262 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 41 / 1 درصد و شاخص بازار دوم با  05 / 3  درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.

اخبار مرتبط
نظرات شما