• شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 08/08/2020

در راستای همکاری بین واحدهای تابعه ایمیدرو،امضا شد

تفاهم نامه مجتمع سنگ آهن سیرجان و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی

در راستای اهداف و سیاست های مرکز و توسعه ارتباطات ،دانش فنی و همکاری های بین واحدهای تابعه ایمیدرو،تفاهم نامه ای بین مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و مجتمع معدن سنگ آهن سیرجان منعقد شد.

با توجه به ظرفیت ها و توان علمی تحقیقاتی و تکنولوژی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ، تفاهم نامه ای با مجتمع معادن سنگ آهن سیرجان در خصوص راه اندازی ، تجهیز، پشتیبانی ، مشاوره و انتقال دانش فنی خدمات تخصصی آزمایشگاهی منعقد گردید.
لازم به ذکر است آزمایشگاه آنالیز مجتمع معادن سنگ آهن سیرجان با این تفاهم نامه قادر خواهد بود تا از ظرفیت های کارشناسی و فنی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی بهره¬مند شود و تمامی آنالیزهای آزمایشگاه مجتمع زیر نظر و تایید مرکز تحقیقات فرآوری مواد ایران انجام خواهد شد.
اخبار مرتبط
نظرات شما