• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -
  • 06/07/2020

سرمایه شرکت به ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید؛

صدور مجوز افزایش سرمایه ۳۰درصدی شرکت مس

مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت ملی صنایع مس ایران با ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش و معادل ۳۰ درصد از محل سود انباشته به ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

سازمان بورس و اوراق بهادر مجوز افزایش سرمایه شرکت صنایع ملی مس ایران را صادر کرد.بر این اساس، مبلغ سرمایه ثبت شده این شرکت با ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش و معادل ۳۰ درصد از محل سود انباشته به ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۳۰درصدی

سال جاری و در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شاهد تقسیم سود اندک این شرکت بودیم که هدف از آن نگه داری منابع نقدی شرکت جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای عنوان گردید.

هدف از این افزایش سرمایه نیز تامین بخشی از منابع مورد نیاز شرکت جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای عنوان شده است.

اجرایی شدن این افزایش سرمایه پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام صورت خواهد پذیرفت.

اخبار مرتبط
نظرات شما