• شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 08/08/2020

براساس آمار 9 ماهه مشخص شد؛

افزایش تولید کنسانتره و گندله در گل گهر

تولید انواع محصولات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 9 ماهه سال 98 با رشد 3 درصدی نسبت به برنامه هدف گذاری همراه بوده است.تولید کنسانتره شرکت در مدت 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 2 درصدی همراه بوده است. تا پایان آذرماه 12.1 میلیون تن کنسانتره تولید و 78 درصد از برنامه پیش بینی شده محقق شده است.

در حوزه گندله نیز رشد 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است. طی این مدت 9.1 میلیون تن گندله تولید شد که معادل 76 درصد از برنامه دستور کار بوده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه همچنین حدود 334 هزار و 603 تن کنسانتره نیز از غبار استحصال شده است.کل تولید محصول این شرکت در سه فصل سال جاری از 21.2 میلیون تن عبور کرد که 2 درصد بیش از رقم مدت مشابه سال 97 است.

اخبار مرتبط
نظرات شما