• شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 19/09/2020

زرندی در گردهمایی روسای سازمان های صمت استان ها :

۷ محور تفویض اختیار به استان ها ابلاغ شده است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: دفتری با عنوان سرمایه گذاری و تامین مالی ایجاد کرده ایم و هم اکنون ۷ روش جدید را برای تامین مالی بنگاه های بزرگ در دستور کار داریم.

 سعید زرندی در گردهمایی روسای سازمان های صمت استانها که با حضور وزیر صمت برگزار شد، بیان کرد: سال ۹۸، را با ۷ محور و ۳۴ پروژه شروع کردیم و سعی شد متناسب با این برنامه ها، برش های استانی را لحاظ کنیم.

وی با اعلام اینکه در این راستا ۳۴ برنامه را به استان ها ابلاغ کردیم، افزود: می خواهیم‌ سرمایه گذاران ‌جدید را طوری برنامه ریزی کنیم که واحد های راکد و نیمه تعطیل را احیا کنیم ‌‌و به چرخه تولید برگردانیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در بخش دیگری از سخنانش گفت: هدف گذاری کردیم که امسال به صورت مشترک با دیگر معاونت ها ۲هزار واحد صنعتی را احیا کنیم و به دنبال هدایت و افزایش بهره وری سرمایه ها به عنوان یک موضوع ویژه هستیم.

زرندی با بیان اینکه در تقویض اختیارات ۲ محور انجام شده است، افزود؛ این محورها شامل تقویض به استان ها و تشکل ها بوده است‌ که در خصوص استان ها در حال جمع بندی ‌‌نهایی سازی هستیم و سیاست وزارت این است که در این خصوص توجه بیشتری شود.

۷ محور موضوع تفویض اختیار به استانها ابلاغ شده است

وی با اعلام اینکه در گام اول ۷ محور موضوع در راستای تفویض اختیارات به استان ها ابلاغ شده است و در ۱۴ استان از بهمن ماه شروع می شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: صدور جواز تاسیس و‌ نحوه طرح پرونده ها در ستادهای تسهیل، مواردی هستند که گام نخست در همکاری با خانه های صمت استان ها است.

زرندی در بخش بعدی تصریح کرد: احداث و راه اندازی برخی صنایع از جمله فولاد و خودرو باید طبق ارزیابی دقیق و مبتنی بر یک اصول خاصی دنبال شود.

وی تصریح کرد : ۹۷۰ شهرک صنعتی داریم که اولویت سرمایه گذاری در این شهرک ها است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: نگاه به اصناف و صنف و صنعت در برنامه های سال اینده در صدر برنامه های وزارت صمت است.

۷ روش جدید را برای تامین مالی بنگاه ها ی بزرگ در دستور کار داریم

زرندی با اعلام اینکه دنبال تامین مالی با روش های نوین هستیم، گفت: دفتری با عنوان سرمایه گذاری و تامین مالی ایجاد کرده ایم و هم اکنون ۷ روش جدید را برای تامین مالی بنگاه های بزرگ در دستور کار داریم که اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام داده ایم.

۳۲ طرح را برای توسعه ۱۲ استان کمتر برخوردار در حال اجرا داریم

وی با بیان اینکه برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها نباید محدود به بانک ها باشیم، گفت: ۱۲ استان کم برخوردار و محروم را انتخاب و اولویت پیگیری امورات توسعه ای انها در ۶ محور ویژه در دستور کار قرار دارد که مجموعا ۳۲ طرح در این ۱۲ استان در حال پیگیری است.

اخبار مرتبط
نظرات شما