• شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -
  • 04/07/2020

گزارش بازار؛

مبادلات بورس کرمان در هفته منتهی به 2 بهمن 98

درمعاملات هفته منتهی به دوم بهمن 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 63 میلیون و 211 هزار سهم به ارزش بیش از 385 میلیارد و 90 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 31 درصد رشد داشته‌است.

43 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 57 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 11766 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 411211 واحد رسید. شاخص بازار اول با 7667 واحد افزایش به رقم 294639  واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 27892 واحد افزایش عدد 855270 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 67 / 2 درصد افزایش و شاخص بازار دوم با 37 / 3 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.

اخبار مرتبط
نظرات شما