• یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ -
  • 17/01/2021

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد

برخورد جدی با زمین خواری بدون درگیری و نارضایتی اجتماعی

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: باید کار برخورد با زمین خواری و تعیین تکلیف حریم رودخانه ها به گونه ای انجام بشود که درگیری و نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.

"یدالله موحد" در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان کرمان با تاکید بر تعیین تکلیف اراضی تصرف شده و پرونده های مربوطه اظهار کرد: برخی از شهرها مانند جیرفت که در معرض تهدید سیل از جانب سه رودخانه است، باید حریم و بستر رودخانه ها با همکاری نهادهای مختلف تعیین تکلیف شود.

وی افزود: باید کار برخورد با زمین خواری و تعیین تکلیف حریم رودخانه ها به گونه ای انجام بشود که درگیری و نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.

موحد تصریح کرد: مردم انتظار دارند وزارت نیرو در زمینه ساماندهی حریم و بستر رودخانه ها گام های بلندی بردارد زیرا کارهای کوچک رضایت مردم را حاصل نمی کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه باید همه نهاد با تشکیل یک مجموعه همراه با کارهای کارشناسی طی شش ماه آینده اقدام اساسی صورت بگیرد، گفت: وعده های کلی دردی را دوا نمی کند و باید آب منطقه ای برنامه و زمان بندی مشخص را ارائه بدهد.

وی با اشاره به اینکه باید تهدیدهای ناشی از مسیل ها به مسوولان استانی و سازمان مدیریت بحران اعلام شود، افزود: باید برنامه مدونی از سوی وزارت نیرو و آب منطقه ای با پشتیبانی دادستانی و ثبت اسناد اجرا شود تا مسئله جیرفت را حل و رفع نگرانی کنیم.

موحد اظهار کرد: برنامه خوب باید دو مشخصه عملیاتی و قابل ارزیابی بودن را داشته باشد تا بتوانیم پیشرفت کار را ببینیم. ضمن اینکه باید برنامه های جاری آب منطقه ای تقویت شود و در یک ماه آینده برنامه عملیاتی جدی ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه اگر کار قابل ارائه به مردم داشته باشیم، همکاری می کنند، گفت: اگر پشتیبانی مردمی را نداشته باشیم در هیچ کاری موفق نمی شویم.

 در این جلسه از سوی نماینده اداره کل اطلاعات استان کرمان با اشاره به اینکه عدم تعیین حریم و بستر و دعاوی حقوقی، از مسائل در حوزه رودخانه هاست، اعلام شد: طول مسیل ها و آبراهه های استان کرمان بیش از ۷۰ هزار کیلومتر تخمین زده شده که ۸۰۰۰ کیلومتر از آن نقاط اولویت دار و در معرض خطر سیل هستند.

بنابراین گزارش ۳۵۰ کیلومتر از این میزان برای دریافت سند به ثبت اسناد و اعمال محدودیت ها معرفی شده است.

آب منطقه ای اعلام کرده در ۱۰۷ کیلومتر تعیین حریم و بستر انجام شده و ۱۲ هزار کیلومتر از حریم و بستر رودخانه ها نیز جانمایی شده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما