• شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -
  • 04/07/2020

حسابرس تایید کرد؛

افزایش 103 درصدی سرمایه «گهر زمین» منتظر تایید بورس

افزایش سرمایه 103 درصدی شرکت گهر زمین با نماد کگهر از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده به تایید حسابرس رسید.

 براین اساس گهر زمین یک گام به افزایش 12 هزار و 700 میلیارد ریالی سرمایه نزدیک تر شد و در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه آن از 12 هزار و 400 میلیارد ریال به 25 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه صرف تامین مخارج باقیمانده و بازیافت مخارج انجام شده خط 3 کنسانتره شرکت و نیز تامین مخارج باقیمانده خط گندله سازی خواهد شد.

اخبار مرتبط
نظرات شما