• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -
  • 06/07/2020

نتایج رسمی آرا در استان کرمان،اعلام شد

«پورابراهیمی» و «زاهدی» منتخبان حوزه «کرمان و راور»

سخنگوی ستاد انتخابات کشور، اسامی منتخبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی حوزه های انتخابیه کشور را اعلام کرد.

براساس این گزارش در استان کرمان در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر آقای شهباز حسن پور بیگلری از مجموع ۱۱۱۴۴۴ رای صحیح، صاحب ۴۸ هزار ۸۶۴ رای، در حوزه انتخابیه شهربابک آقای مصطفی رضا حسینی قطب آبادی از مجموع ۴۰۵۸۸ رای صحیح، صاحب  ۱۳ هزار ۳۵۰ رای، در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان از مجموع ۶۶۵۰۲ رای صحیح، خانم عفت شریعتی کوهبنانی با ۴۴ هزار و. ۴۵۳ رای  و در حوزه انتخابیه رفسنجان و انار آقای حسینی جلالی از مجموع ۱۰۶۶۰۶ رای حاصله، با ۵۳ هزار و ۷۸۸ رای به عنوان منتخب مردم استان کرمان در خانه ملت معرفی شدند.

همچنین در حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب آقای منصور شکرالهی با کسب ۱۰۵ هزار و ۱۴۷ رای از مجموع ۱۵۸ و ۵۸ رای صحیح، حائز اکثریت آرا شده است.

در حوزه انتخابیه کرمان و راور آقای محمدرضا پورابراهیمی داورانی با کسب ۱۳۰ هزار و ۱۹۵ رای و آقای محمدمهدی زاهدی با ۹۰ هزار و ۷۱۴ رای از ۲۲۵ هزار و ۴۶۰ آرای صحیح و در حوزه انتخابیه بافت، رابر و ارزوئیه نیز آقای صمدالله محمدی با کسب ۱۸هزار و ۲ رای از ۵۸ هزار ۷۴۸ رای حاصله به عنوان منتخب مردم استان کرمان در خانه ملت معرفی شدند.

اخبار مرتبط
نظرات شما