• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -
  • 06/07/2020

در 11 ماهه سال 98 محقق شد؛

تولید محصول در «گل گهر» به مرز 26 میلیون تن رسید

تولید انواع محصول در این شرکت در یازده ماه سال 98 به مرز 26 میلیون تن رسید. طی این مدت تولید کنسانتره سنگ آهن رشد 3 درصدی را تجربه کرد.

تولید کنسانتره در 11 ماهه امسال در بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن ایران، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 3 درصدی داشت و تا پایان بهمن ماه با تولید 14.8 میلیون تن کنسانتره 96 درصد از برنامه سال را اجرایی کرد.

تولید گندله سنگ آهن در گل گهر در 11 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد یک درصدی همراه بوده است. در این مدت با تولید 11.1 میلیون تن گندله 93 درصد از برنامه امسال محقق شده است.

 تولید انواع محصول در این شرکت به مرز 26 میلیون تن رسید که 2درصد بیش از مدت مشابه سال قبل بوده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما