• چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -
  • 23/09/2020

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب‌ کرمان،توضیح داد

دلایل بر زمین خوردن قیمت پیاز و گوجه در جنوب کرمان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب‌ کرمان تعطیلی مراکز پرمصرف را از دلایل عمده‌ افت قیمت پیاز و گوجه عنوان کرد."سعیدبرخوری" با بیان جزئیات افت قیمت گوجه و پیاز گفت: تعطیلی مراکز پرمصرف و عدم تصمیم گیری به موقع نسبت به حذف تعرفه صادراتی باعث افت قیمت گوجه و پیاز شده است.

وی سطح زیر کشت محصول گوجه را در جنوب کرمان بیش از ۱۱ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: سطح زیر کشت گوجه ۱۱ هزار ۸۰۰ هکتار است که نسبت به سال زراعی گذشته ۲۰۰ هکتار کمتر است. برخوری با بیان این مطلب "۵۰ در صد محصول گوجه برداشت نشده است" اظهار کرد :۳۰ درصد محصول گوجه با قیمت مناسب به فروش رسیده است که ۵۰ در صد هنوز برداشت نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب‌ کرمان با اشاره با وضعیت قمیت و بازار تقاضا و عرضه تصریح کرد: در حال حاضر آخرین قیمت در بازار، گوجه خوراکی بین ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان بفروش می رسد و گوجه کارخانه ای برای تهیه رب نیز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان خرید و فروش می شود. وی تعطیلی دانشگاه ها، رستوران ها و مراکز پر مصرف را بر افت قیمت گوجه و پیاز موثر دانست و گفت: علاوه بر موارد ذکر شده، عدم تصمیم گیری به موقع نسبت به حذف تعرفه صادراتی و کاهش بازار تقاضا، موجب افت قیمت محصولات کشاورزی شده است.

وی از برداشت ۵۰ درصد محصول پیاز در جنوب کرمان خبرداد و گفت: از ۶ هزار هکتار سطح زیر کشت پیاز طرح دوم ۵۰ درصد برداشت شده است.

برخوری قیمت پیاز زرد را ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: کارگروه تنظیم بازار زیر نظر وزارت صمت است و وزارت جهادکشاورزی تنها یک عضو در مجموعه تصمیم گیری قیمت محصولات  کشاورزی دارد.

وی با این توضیح که"در کارگروه  تنظیم بازار جانب مصرف کننده را بیشتر از کشاورزان دارند" افزود: با رایزنی های صورت گرفته توسط مجموعه استان شاید در روزهای آینده شاهد تصمیمات امیدوارکننده ای باشیم.

اخبار مرتبط
نظرات شما