• چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -
  • 23/09/2020

مدیر جهاد کشاورزی بم خبر داد

آغاز مبارزه با زنجره خرما در مناطق آلوده شهرستان بم

محمد علی معقول مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت: مبارزه با آفت زنجره خرما در سطح 3هزار هکتار از مناطق آلوده شهرستان بم از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شد وبا توجه به حمایتهای جهادکشاورزی در مبارزه علیه زنجره خرما ؛ با تخفیف50 درصد هزینه ها و همکاری کلینیکهای گیاهپزشکی شهرستان انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: از باغداران تقاضا می شود در صورت مشاهده آفت زنجره در باغات خود با توجه به محدودیت زمانی در خصوص مبارزه با آفت و ضرورت موضوع هرچه سریعتر جهت راهنمایی های لازم و معرفی به کلینیکهای گیاهپزشکی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراجعه تا در زمان برداشت محصول شاهد خسارت آفت به محصول نباشند.
اخبار مرتبط
نظرات شما