• چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -
  • 23/09/2020

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان خبر داد

خسارت 59 میلیارد تومانی بارش تگرگ به کشاورزی سیرجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: در اثر بارش تگرگ و بارندگی شدید یازدهم و دوازدهم اردیبهشت سال جاری به محصولات کشاورزی و زیربخش های کشاورزی این شهرستان بیش از 59 میلیارد تومان خسارت وارد شد.

محمودآبادی تصریح کرد: خسارت وارده به باغات پسته منطقه ملک آباد و حومه سیرجان، 48 میلیارد و 950 میلیون تومان، مزارع  گندم و جو مناطق ملک آباد ، پاریز ،بلورد و حومه سیرجان یک میلیارد و صد میلیون تومان، محصولات سردسیری مناطق پاریز و بلورد8 میلیارد و 900 میلیون تومان و 8 رشته از قنوات منطقه پاریز به مبلغ 385 میلیون تومان خسارت وارد شد.
اخبار مرتبط
نظرات شما