• سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ -
  • 20/04/2021

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خبر داد

۱۶۰۰ میلیارد تومان یارانه ماهانه کرمانی ها

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: ماهیانه بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان در قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی در استان کرمان توزیع می شود.

دکتر جعفر رودری در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به عملکرد این شورا در سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان ۱۹۸ مصوبه داشته که کامل اجرایی شده و درصد پوشش شرح وظایف شورا ۱۰۰ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه شورا نمره قابل قبولی در بحث کمی فعالیت و عملکرد دارد، افزود: بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان کرمان صورت گرفته که بخشی در قالب طرح های مربوط به اقتصاد مقاومتی و ... بوده و در سرمایه گذاری خارجی نیز استان کرمان جایگاه ویژه ای در کشور داشت.

رودری با اشاره به نظارت بر توزیع و اجرای بودجه تصریح کرد: اقدامات در طول سال و براساس قانونمندی انجام شده و ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای در شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان توزیع شده است.

وی ادامه داد: ۱۴۶۴ میلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص داده شده که متناسب با موافقتنامه های مبادله شده صرف پروژه های نیمه تمام و دیگر اهداف بودجه شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به عدد بودجه هزینه ای و سایر اعداد هزینه شده در استان در سال گذشته، گفت: ماهیانه بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان در قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی در استان کرمان توزیع می شود.

وی افزود: بیش از ۳۸ هزار نفر اشتغال در سال گذشته در استان ایجاد شده که برابر با اهداف توسعه بوده و در مجموع اهداف شورا در استان در سال قبل محقق شده است.

رودری اظهار کرد: در توزیع منابع همواره از الگوها استفاده کرده ایم و روش های چانه زنی تا حد صفر کاهش پیدا کرده و در واقع مدیریت منابع در استان کرمان براساس برنامه و نگاه توسعه ای در حال اجراست، اگرچه نقص هایی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در سه سال گذشته مجموعه ای از طرح های پیشران را در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تعریف کردیم که تامین زیرساخت های آن در اولویت بود و هدف شورا این است هدف توسعه ای را در استان ایجاد شود و تکالیف این حوزه در بخش زیادی اتفاق افتاده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه تاکید بر این است نظارت بر برنامه های تنظیم شده صورت بگیرد و گزارشات عملکردی ارائه شود، گفت: پیشنهاد داریم سامانه رای گیری الکترونیک در شورا راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه فعالیت چهار کارگروه زیرمجموعه شورا نمره ۷۵ دارد و بیشترین آسیب را در تشکیل کارگروه ها می بینیم تا خود شورای برنامه ریزی، افزود: عدم حضور برخی مدیران در کارگروه ها یکی از کاستی هاست و بعضا نماینده آن دستگاه اطلاعات کامل یا اختیارات را ندارد و رایی که در کارگروه می دهد، در مواردی در جلسات شورا با رای مدیر مغایرت داشته که این از نظر سازمانی مفهومی ندارد.

رودری بیان کرد: بر نگاه دبیران کارگروه ها تاکید داریم و اینکه نگاه برنامه محوری حاکم شده و شرح وظایف مد نظر قرار گرفته و برنامه سالانه کارگروه براساس اهداف توسعه ای را تدوین و دنبال کنند.

اخبار مرتبط
نظرات شما