• جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 07/08/2020

گزارش بانک مرکزی،نشان می دهد

افزایش ۶٫۴ هزار میلیارد تومانی اسکناس در دست مردم

بر اساس آمارها اسکناس و مسکوک در دست مردم با رشد ۱۱٫۷ درصدی از ۵۴٫۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به بیش از ۶۱٫۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است. در سال ۹۸ معادل ۶٫۴ هزار میلیارد تومان به اسکناس و مسکوک در دست مردم افزوده شده است.

در سال گذشته اقتصاد کشور شاهد رشد میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، طی چهار سال اخیر اسکناس و مسکوک در دست مردم از ۳۷٫۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۵ به ۶۱٫۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده، یعنی به میزان ۵۶ درصد رشد داشته است.

در سال گذشته بیشترین میزان رشد اسکناس و مسکوک در اقتصاد کشور مربوط به آن بخش که در دست اشخاص بوده، است که نسبت به سال ۹۷ معادل ۱۱٫۷ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر اسکناس مسکوک نزد بانک‌ها رشد کمتر از دو درصد و نزد بانک مرکزی نیز با افت قابل توجه ۲۵٫۵ درصدی مواجه شده است.

یعنی در سال ۹۸ حجم اسکناس‌ها به‌جای اینکه در بانک‌ها سپرده‌گذاری یا به اشکال دیگر سرمایه‌گذاری شود در دست مردم مانده است اما باید یادآور شد که رشد اسکناس و مسکوک در دست مردم در سال ۹۷ دو برابر سال ۹۸ بوده که نشان از کند شدن رشد اسکناس و مسکوک در دست مردم را دارد.

بر اساس آمارها اسکناس و مسکوک در دست مردم با رشد ۱۱٫۷ درصدی از ۵۴٫۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به بیش از ۶۱٫۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است. در سال ۹۸ معادل ۶٫۴ هزار میلیارد تومان به اسکناس و مسکوک در دست مردم افزوده شده است.

اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی در سال گذشته به‌شدت کاهش پیدا کرد و میزان آن به کمتر از دو هزار میلیارد تومان رسیده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما