• پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 13/08/2020

رشد محسوس نرخ فروش «فباهنر» ثبت شد؛

گزارش خیره‌کننده تابستانی از «مس شهید باهنر»

شرکت مس شهید باهنر کرمان در تیرماه ۹۹ عملکرد بسیار مثبتی داشته است.جمع کل درآمد‌های عملیاتی مس شهید باهنر در این ماه به بیش از دوهزار و ۶۰۳ میلیارد ریال رسیده و این در حالی است که کل فروش سه ماهه گذشته شرکت ۳.۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که معادل ۸۰ درصد از کل فروش سه ماه گذشته در تیر ماه محقق شده و به این ترتیب جمع کل درآمد‌های عملیاتی شرکت در ۴ ماهه ابتدایی امسال به ۶.۱۳۶ میلیارد ریال رسیده است.

نرخ فروش تسمه ورق برنجی شرکت با ۴۵ درصد رشد تنها در یک ماه به ۶۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به ازای هر تن رسیده است. همچنین میزان رشد نرخ فروش تسمه و ورق مسی و مقاطع برنجی به ترتیب ۱۳ و ۱۲ درصد بوده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما