• چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ -
  • 28/10/2020

از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی؛

«گل گهر» نیروی قراردادی استخدام می کند

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مودر نیاز خود از بین داوطلبان مرد و زن به صورت قراردادی و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.

این شرکت از متقاضیان حضور در آزمون خواست تا برای ثبت نام از اول مهر ماه تا 15 مهر ماه به آدرس www.geg.ir مراجعه نمایند.
اخبار مرتبط
نظرات شما