• سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ -
  • 15/06/2021

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی خبر داد

15 شرکت در لیست عرضه اولیه «شستا»

سرمایه گذاری تامین اجتماعی از برنامه عرضه اولیه 15 شرکت،خبر داد. «شستا» تازه ترین فعالیت های هیات مدیره را نیز اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با بیان این‌که شستا با شفافیت بیشتر توانست بالاترین رتبه کیفیت گزارش مالی را دریافت کند، گفت: با توجه به گستردگی دامنه فعالیت، تنوع شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه، سابقه طولانی فعالیت و حجم عملیات در شرکت چند رشته‌ای شستا دریافت گزارش مقبول در شرکت اصلی و تلفیق پس از 22سال محقق شد.

محمد رضوانی فر با اشاره به دستاوردهای شستا در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: این دستاورد در کنار رشد سودآوری، بیانگر کیفیت سود و شفافیت عملکرد شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه است.

مدیرعامل شستا به تعداد گزارش‌های مقبول در شرکت‌های زیرمجموعه هم اشاره کرد و افزود: تعداد گزارش‌های مقبول در شرکت‌های زیرمجموعه از 109 گزارش مقبول در سال 1397 به 143 گزارش مقبول در سال 1398 به رشد 30درصدی رسید. سازمان حسابرسی، حسابرس قانونی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است. این در حالی است که شرکت از برنامه 15 عرضه اولیه در سال جاری خبر داده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما