• چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ -
  • 21/08/2019

فراخوانی برای سهامداران میدکو؛

مجمع عمومی میدکو برگزار می شود

هلدینگ میدکو برای تصمیم گیری درخصوص سود و تصویب صورت های مالی سهامداران خود را فراخواند.

شرکت مادر تخصصی معدن و صنایع معدنی ایران (میدکو) برای برگزاری مجمع عادی سالیانه خود سهامداران را برای ۱۵ اردیبهشت ماه دعوت کرد.
این مجمع با هدف استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال قبل، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالنتشار و .. برگزار خواهد شد
اخبار مرتبط
نظرات شما