• جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 05/03/2021

سرپرست گروە بارز در بازدید از کارخانە کرمان خبر داد

افزایش ظرفیت تولید کارخانە لاستیک بارز کرمان

سرپرست گروە صنعتی بارز از ماشین آلات جدید نصب شده در سایت مجتمع کارخانە بارز کرمان بازدید کرد و گفت: با توجە به اصلاحاتی کە در خط تولید انجام شده تلاش می‌کنیم تولید روزانە تا پایان سال جاری با افزایش ۳۰ تنی در روز از ۲۶۰ تن به ۲۹۰ تن در روز برسد و بدین ترتیب تولید سالانە کارخانە بارز کرمان ۱۰ هزار تن افزایش یابد.

علی اکبر مشرفی ابراز امیدواری کرد با این افزایش ظرفیت تولید در گروە صنعتی بارز نیاز کشور به تایر رادیال سواری، تایرهای بایاس باری و وانتی تامین شود. سرپرست گروە صنعتی بارز  گفت:  با افزایش تولید در خط تولید تایرهای TBR امیدواریم تا پایان سال آینده ۴۰ درصد تایرهای TBR مورد نیاز کشور  را نیز تولید کنیم.

اخبار مرتبط
نظرات شما