• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

از واگذاری‌های دی ماه؛

«سرچشمه» به سود رسید

شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه با سرمایه ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳ هزار و ۱۱۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۴ هزار و ۵۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۶۱ میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال به ۳ هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه نیز با کاهش یک هزار و ۳۴۳ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال معادل ۲ هزار و ۷۱۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال محاسبه شد.

"سرچشمه" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۸۶ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال به مبلغ ۹۱ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه طی دوره یک ماهه منتهی به دی ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۴۷ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال خریداری کرد.

اخبار مرتبط
نظرات شما