• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،خبر داد

جابجایی اعتبارات جذب نشده دستگاه های اجرایی در پایان بهمن

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه امسال بیش از ۱۸۶۲,۴ میلیارد تومان ابلاغی تملک دارایی سرمایه ای به استان را داشته ایم، گفت: ۷۹۲ میلیارد تومان آن معادل (۴۲.۵ درصد) تاکنون تخصیص یافته و ۳۴۴ میلیارد تومان آن نقد است...

دکتر رودری در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان، خاطر نشان کرد: ۶۵۳ میلیارد تومان اسناد در سال جاری داشتیم که تا کنون  ۲۳ میلیارد تومان( معادل ۶,۲ درصد )اسناد استانی و ۵۴ درصد اسناد ملی ( در مجموع ۲۷ درصد )اسناد جذب شده است.
 دکتر رودری با اشاره به پایان مدت جذب اسناد ( اسفند ماه جاری) و براساس آخرین گزارش خزانه معین استان  تصریح کرد:  با توجه به اینکه احتمالا  مدت زمان جذب اسناد  تمدید نخواهد شد ادامه روند فعلی دستگاههای اجرایی استان منجر به برگشن اعتبارات در پایان موعد مقرر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کرمان در جذب اسناد تسویه( بند و تبصره ۵) جزء استان های پیشرو است  گفت :تا کنون ۷۹۲  میلیارد تومان  اسناد موضوع  بند فوق (۲۲۲ میلیارد تومان اسناد تسویه بدهی های مالیاتی و ۵۷۰ میلیارد تومان اسناد تسویه بدهی های بانکی)وارد سامانه مربوطه شده است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان همچنین با اشاره به بند "د" تبصره ۱۲ (مولد سازی و فروش اموال مازاد) خاطر نشان  کرد: هدفگذاری استان  جهت  مولد سازی و فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی  استان کرمان در سال جاری ۴۹۱ میلیارد تومان بوده و مجوز فروش ۸۵ میلیارد تومان از اموال شناسایی شده گرفته شد و تاکنون نسبت فروش قریب  به ۳۳ میلیارد تومان  اموال مازاد ۱۲ دستگاه اجرایی استان اقدام شده است.
دکتر رودری همچنین با اشاره به تفاهم نامه منعقده بین سازمانهای برنامه و بودجه و  امور مالیاتی کشور گفت : در آمدهای استان  در ۹ ماهه اول سال  مازاد مصوب ابلاغی بوده و بر اساس تفاهم نامه مذکور بخشی از آن تعیین تکلیف شده است.
گالری عکس
اخبار مرتبط
نظرات شما