• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

با سناریو بسیار محتاطانه برای دلار پیش بینی شد

سود « فملی» برای سال 99 و 1400

سود ملی مس ایران برای سال های مالی 1399 و 1400 با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان برآورد شد.

شرکت ملی مس با نماد #فملی در صنعت مس فعالیت می کند. مهمترین محصولات شرکت کاتد و مفتول مس می باشد. شرکت در سال گذشته مبلغ 22402 میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود 12155 میلیارد تومانی (61 تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.
شرکت در عملکرد 9 ماهه خود با فروش 27909 میلیارد تومانی به سود 17371 میلیارد تومانی (87 تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.
پیش بینی سود شرکت برای سال های مالی 1399 و 1400:
برای سال مالی 1399 با فرض فروش 40 هزار تن کاتد با مس 7800 دلاری و دلار 23 هزار تومان در 3 ماه پایانی سال، توانایی سود سازی در محدوده 110 تا 120 تومان به ازای هر سهم را دارد.

برای سال مالی 1400 با فرض فروش 260 هزار تن کاتد با مس 7800 دلاری و دلار 20 هزار تومان، شرکت توانایی سود سازی در محدوده 140 تا 150 تومان به ازای هر سهم را دارد.

اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین 17 هزار تومان باشد، با مس 7800 دلاری شرکت قابلیت برآورد 110 تا 120 تومان سود دارد. (سناریو بسیار محتاطانه برای دلار )
این برآورد نشان میدهد که با تمام مفروضات محتاطانه در حوزه دلار، در حال حاضر فملی با پی بر ای تحلیلی 7 تا 8 مرتبه ای در حال معامله می باشد.
اخبار مرتبط
نظرات شما