• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

خبری از نیروگاه بورسی کرمان؛

افزایش فروش دی ماه «بکهنوج» نسبت به آذر ۹۹

میزان فروش ماهانه شرکت برق ماهتاب کهنوج در دی ماه امسال ۵۷۵.۵۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۳۲۰ درصدی داشته است. مقایسه فروش این شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۳۸ درصد افزایش یافته است...

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، تولید برق و آمادگی به مبلغ ۴۵۵.۴۸۵ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۹۹۸.۶۳۸ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۵ درصدی داشته است.
اخبار مرتبط
نظرات شما