• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

گامی مهم در عرصه تحقیق وپژوهش؛

تولید «سیمان های سبز» در «سیمان کرمان»

در ادامه اقدامات مهم پژوهشی مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان،اولین تست های دوام بتن در پروژه سیلیکو منگنز انجام شد.فرازمند مدیر کنترل کیفی وآزمایشگاه سیمان کرمان عنوان داشت.: پس از افتتاح مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان در مهر ماه سال جاری، چندین پروژه در راستای تولید سیمان ها و بتن های سبز در دستور کار این مرکز قرار گرفت...

وی افزود:محققان این مرکز در قالب پروژه های هدفمند با جایگزین کردن ضایعات سرباره های صنایع فرو آلیاژ با درصد های مختلف در سیمان و بتن ضمن به کارگیری این ضایعات در بتن و کاهش اثرات آلایندگی این سرباره ها بر محیط زیست، توانسته اند سیمان و بتنی را تولید نمایند که در کاهش گازهای گلخانه ای نقش بسزایی دارند.
مهندس فرازمند همچنین از همراهی وحمایت های مجموعه مدیریتی سیمان کرمان از فعالیت‌های تحقیقاتی وکیفیت محور قدردانی کرد.
درادامه، دکتر شفیعی سرپرست مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان به این نکته اشاره کرد که خوشبختانه با انجام اولین سری از تست های دوام بتن در پروژه تولید بتن های سبز، نظیر تست های مقاومت الکتریکی چهار نقطه ای، نفوذ یون کلر، مهاجرت یون کلر، مقاومت فشاری، نفوذ آب تحت فشار و مقاومت در برابر حریق بر روی نمونه های بتن سبز نتایج نشان می دهد که جایگزینی ضایعات سرباره سیلیکو منگنز در بتن خود تراکم تولیدی در این مرکز ضمن حفظ خواص رئولوژی و کارایی بتن خود تراکم باعث افزایش هم زمان مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی و کاهش نفوذ یون کلر در نمونه های بتن سبز نسبت به سایر نمونه های بتن مشاهد شده است.
وی اظهار داشت:از آنجا که این نتایج در اولین دوره ۹۰ روزه حاصل شده است امید آن می رود که در چند ماه آتی نتایج امیدوارکننده تری در پیش رو داشته باشیم. وی تاکید کرد: افزایش دوام بتن در پروژه تولید بتن های سبز منجربه افزایش طول عمر سازه های بتنی و حفظ سرمایه های ملی و اقدام ارزشمندی در راستای رفع مشکلات زیست محیطی خواهد شد که از ارکان اصلی توسعه پایدار در هر کشوری است.
اخبار مرتبط
نظرات شما