• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

در نشست خبری رییس سازمان مدیریت و برنامه‏‏‏ ریزی استان، اعلام شد

تفاوت فاحش هزینه - درآمد خانوارهای استان کرمان با کشور

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه آمار و ارقام هزینه - درآمد خانوارهای استان کرمان در سال 98 رضایت بخش نیست، گفت: هزینه خانوار شهری استان کرمان در سال 26 میلیون تومان و کشور 47 میلیون تومان است و درآمد سالیانه متوسط خانوارهای شهری استان 34 میلیون تومان و کشور 54 میلیون تومان است.

دکتر جعفر رودری در نشست خبری اظهار کرد: وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حوزه راهبری نظام توسعه استان دیده شده و مهم ترین نقش آن تهیه اسناد و برنامه های توسعه است که عمدتا نقش تصمیم سازی را به عهده دارد.

وی افزود: هر چه پایبندی نظام مدیریت کشور و استان به مباحث کارشناسی بیشتر باشد، سازمان می تواند نقش موثرتر و بیشتری داشته باشد. در مقاطعی دیده شده نگاه برنامه محور و کارشناسی نباشد و در اینجا کمتر مسیر هدایت گری و تصمیم سازی می تواند نقش خود را داشته باشد.

رودری با بیان اینکه هرچه نگاه تمرکززدایی در کشور بیشتر باشد، نقش سازمان مدیریت استانی بیشتر است، تصریح کرد: وجه غالب کار سازمان، کارشناسی است تا بتواند در حوزه های مختلف نظرات راهبردی خود را تنظیم و بر مسیر حرکت دستگاه های مختلف اعمال کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: اسناد توسعه استان در بلندمدت (سند چشم انداز توسعه و سند آمایش) تدوین و تصویب شده و راهبردهای کلی توسعه در استان مشخص است و در اسناد میان مدت برنامه ششم توسعه و برنامه های کوتاه مدت نیز مشخص است.

وی در ادامه اظهار کرد: در استان کرمان با توجه به پیش بینی ها و شرایط کشور، برای سال جاری رشد اقتصادی چهار درصدی در نظر گرفته و برنامه های اقتصادی تعریف شد که نیاز به سرمایه گذاری حداقل 25 هزار میلیارد تومانی برای تحقق این هدف وجود دارد.

رودری تصریح کرد: براساس برنامه های مصوب 765 میلیون دلار نیز سرمایه گذاری ارزی تعریف شد و با توجه به رصد پروژه های مهم و تاثیرگذار در استان، 674 پروژه اقتصاد مقاومتی تاکنون به تصویب رسیده و 12 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این حوزه در سال جاری پیش بینی شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه 187 پروژه مربوط به معین های توسعه است، گفت: از ابتدای فعالیت، معین های توسعه تا اول امسال 345 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده بودند و امسال 550 میلیارد تومان در 187 پروژه در نظر گرفته شده که درصد تحقق آنها نیز قابل قبول است.

وی افزود: در پایان سال گذشته 103 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی استان کرمان بوده و رتبه نهم کشور را داریم و در واقع استان سهم 3.04 درصدی از کل اقتصاد کشور را دارد.

رودری اظهار کرد: تولید سرانه استان نسبت به متوسط کشور پایین تر است و عدد تولید سرانه استان کرمان 16.7 میلیون تومان و کشور 18.4 میلیون تومان است.

وی با اشاره به سهم 6.76 درصدی کشاورزی استان کرمان از کشاورزی کشور، 3.2 درصدی معدن، 2.8 درصدی صنعت و سهم 2.4 درصدی خدمات استان کرمان از کل کشور بیان کرد: استان کرمان 6.9 درصد از منابع آبی کشور را مصرف می کند و آمار نشان می دهد اقتصاد کرمان نسبت به اقتصاد ملی اقتصاد بسیار آب بَر است و آب بری هر واحد ارزش افزوده استان نسبت به متوسط ملی بیش از دو برابر است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه نرخ تورم استان کرمان تا پایان دی ماه امسال 32.5 درصد و نرخ کشور 32.2 درصد بوده است، گفت: آمار و ارقام هزینه - درآمد خانوارهای استان کرمان در سال 98 رضایت بخش نیست و در حوزه درآمد خانوارهای روستائی جایگاه استان کرمان نسبت به کشور 67 درصد و این عدد در حوزه هزینه 60 درصد است.

وی افزود: هزینه متوسط خانوارهای روستائی استان کرمان در سال 15.6 میلیون تومان و متوسط کشور 26.1 میلیون تومان است. ضمن اینکه درآمد خانوارهای روستائی استان 20 میلیون تومان در سال و کشور 29.7 میلیون تومان است.

رودری ادامه داد: در حوزه شهری نیز هزینه خانوار شهری استان کرمان در سال 26 میلیون تومان و کشور 47 میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه شکاف درآمد خانوار در استان کرمان و کشور بیشتر است، اظهار کرد: درآمد سالیانه متوسط خانوارهای شهری استان 34 میلیون تومان و کشور 54 میلیون تومان است که علی رغم ظرفیت های اقتصادی استان کرمان، هزینه - درآمد و تولید استان جایگاه خوبی ندارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: ضریب جینی استان نسبت به سال 94 بهبود نسبی دارد و با توجه به شیوع کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی در استان کرمان در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی افزود: 39 هزار و 600 نفر از نیروی کار استان کرمان در بهار امسال از بازار کار خارج شده و اکثرا خانم ها بودند. در پاییز وضعیت نسبت به بهار بهتر شده و خارج شوندگان از بازار کار 26 هزار و 928 نفر بود و تحت تاثیر کرونا نرخ مشارکت به شدت پایین آمده و استان رتبه 23 کشور را در نرخ مشارکت اقتصادی دارد و در مشارکت اقتصادی بانوان، رتبه 25 کشور را داریم.

رودری تصریح کرد: کل برنامه ایجاد اشتغال برای امسال متناسب با هدفگذاری رشد اقتصادی، 42 هزار و 564 نفر و مصوب 10 ماهه 35 هزار و 470 بوده که تاکنون 32 هزار و 975 شغل ایجاد شده است.

وی بیان کرد: بیش از 21 هزار فرصت شغلی را به دلیل کرونا در سال جاری از دست دادیم و خالص اشتغال ایجاد شده در سال جاری می توان گفت 11 هزار و 852 مورد است و نشان می دهد برای تعادل نسبی در بازار کار باید بیشتر در این زمینه برنامه ریزی و کار شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرما در ادامه اظهار کرد: مصوب درآمد عمومی استان در سال جاری 6050 میلیارد تومان بوده که 5700 میلیارد تومان از حوزه مالیات باید محقق شود و بیش از 94 درصد کل درآمدهاست و 340 میلیارد تومان درآمد غیرمالیاتی است.

وی افزود: در 10 ماهه امسال در حوزه مالیاتی 5788 میلیارد تومان وصولی داشتیم که از عدد مصوب سال نیز بیش تر است و در حزه غیرمالیاتی 55 درصد برنامه محقق شده است.

رودری تصریح کرد: درآمدهای محقق شده تا پایان 10 ماهه 5944 میلیارد تومان است و در واقع مازاد درآمد استان بیش از 900 میلیارد تومان است که پیگیر بازگشت بخشی از این اعتبار به استان هستیم.

وی با اشاره به بودجه استان کرمان بیان کرد: 3020 پروژه در حوزه استانی و ملی داریم که 2843 مورد استانی است و برای تکمیل این پروژه ها بیش از 83 هزار میلیارد تومان منابع نیاز و این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور در سال جاری نزدیک به این عدد است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به ظرفیت تبصره 19 قانون بودجه امسال گفت: تعداد زیادی پروژه نیمه تمام وجود ارد که باید بخشی از آنها براساس شرایط به بخش خصوصی واگذار شود و مشوق های خوبی در این زمینه برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به سهم بخش روستائی در اقتصاد بیان کرد: توسعه روستائی در برنامه ششم به شکل مطالعات منظومه ای دنبال می شود و اقتصاد روستا به شکل نقطه ای تعریف نمی شود؛ منظومه متشکل از چند روستا است و از نظر اقتصادی اجتماعی مطالعه و پروژه ها تعریف می شود.

رودری در پایان با اشاره به اینکه آموزش های ارائه شده در استان کرمان متناسب با نیاز بازار کار نیست، اظهار کرد: براساس تعامل و مهارت های موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی استان، قرار است در 60 رشته آموزش ها ارائه شود.

اخبار مرتبط
نظرات شما