• شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 08/08/2020

استعفا از هیات رییسه اتاق اصناف کرمان؛

سوگند مویدی برای حضور در شورای شهر کرمان

عضو علی البدل شورای شهر کرمان گفت: صبح امروز 15 تیرماه برای حضور در شورای شهر کرمان در فرمانداری سوگند یاد کرده و فرمانداری نامه ای را در همین راستا به شورای شهر کرمان فرستاده است.

"فتح اله مویدی" ، درباره آخرین وضعیت حضور خود در شورای شهر کرمان اظهار کرد: بنده با توجه به مصوبه اتاق، از هیئت رییسه اتاق اصناف استعفاء کرده ام.

عضو علی البدل شورای شهر کرمان گفت: صبح امروز 15 تیرماه برای حضور در شورای شهر کرمان در فرمانداری سوگند یاد کرده و فرمانداری نامه ای را در همین راستا به شورای شهر کرمان فرستاده است.

مویدی تصریح کرد: در صورتی که از بنده دعوت شود، در نخستین نشست شورای شهر کرمان حضور خواهم داشت.
اخبار مرتبط
نظرات شما