• سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 04/08/2020

محمدرضا وفایی معاون استاندار کرمان شد

تفکیک معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

با توجه به ابلاغیه وزارت کشور معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان از یکدیگر تفکیک شدند.

با توجه به ابلاغیه وزارت کشور معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان از یکدیگر تفکیک شدند و به ٢ معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تبدیل شدند. 
براساس این گزارش و طی احکامی از سوی استاندار کرمان، محمدرضا وفایی مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان و دکتر محمد علی دهقان به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان منصوب شدند.
اخبار مرتبط
نظرات شما