• پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ -
  • 20/02/2020

انتشار عملکرد سه ماهه گلگهر؛

۳۱۴ ریال سود به ازای هر سهم

معدنی و صنعتی گل گهر در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۳۱۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹درصد رشد داشته که عمدتا به خاطرافزایش ۸۲درصد فروش است.

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۱,۳۰۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

 
اخبار مرتبط
نظرات شما