• یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ -
  • 17/01/2021

گزارش بازار؛

مبادلات بورس منطقه ای کرمان در هفته منتهی به نهم مرداد 98

درمعاملات این هفته از مردادماه 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 31 میلیون و 243 هزار سهم به ارزش بیش از 255 میلیارد و 68 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 15 درصد رشد داشته‌است.

34 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 66 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 1581 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 254446 واحد رسید. شاخص بازار اول با 343 واحد افزایش به رقم 186663 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 6812 واحد افزایش عدد 509722 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 2 / 0 و شاخص بازار دوم  هر دو با 4 / 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
اخبار مرتبط
نظرات شما