• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -
  • 06/07/2020

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمان،خبر داد

۱۴ هزار میلیارد تومان طرح صنعتی و معدنی آماده بهره برداری

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اینک به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان طرح صنعتی و معدنی در این استان آماده بهره برداری شده که این طرح های زیرساختی نقش موثری در رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.

 مهدی حسینی نژاد افزود: دولت و با کمک بخش خصوصی در استان کرمان با ظرفیت ها و پتانسیل های موجود اتفاقات خوبی را در راستای توسعه و رشد استان رقم زده است.

وی گفت: ذخائر خیلی خوبی را در کرمان داریم و اما با وجود این پتانسیل های معدنی خوب در استان ارزش افزوده نداشته ایم  ولی خوشبختانه طی چند سال اخیر با قانون اصلاح رفع تولید موانع توانستیم  صنایع معدنی بزرگی در استان داشته باشیم به گونه ای که کرمان دارد تبدیل به یک استان صنعتی می شود.

حسینی نژاد افزود: ۲۰ درصد فولاد کشور در کرمان هست و تا ۱۴۰۰ نیز با افتتاح هایی که صورت می گیرد  استان به قطب صنعتی تبدیل خواهد شد

وی گفت:  زنجیره تولید در کرمان کامل است و پتانسیل بعدی شرکت های قطعه سازی و صنایع وابسته و خدمات است که همگی فرصت های شغلی زیادی را به وجود می آورند.

اخبار مرتبط
نظرات شما