• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -
  • 06/07/2020

خروج آرام بانک ها از بنگاهداری؛

بانک توسعه صادرات،سهام «کرمان» را به مزایده می گذارد

بانک توسعه صادرات به منظور خروج از بنگاهداری، مالکیت خود در دو شرکت انبوه ساز را واگذار می کند.این بانک در نظر دارد تعداد ۳.۵ میلیون سهم از سهام مسدود شده شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان» و همچنین تعداد ۱۷۱.۷ میلیون سهم از سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران متعلق به این شرکت را به فروش برساند.

با توجه به اطلاعات موجود سود حاصل از فروش مجموعه سهام فروش رفته در تاریخ‌های ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ حدوداً به مبلغ۲۹۹ میلیارد ریال بوده و بنابراین تاثیر سهام فروخته شده بر روی هر سهم شرکت حدوداً به مبلغ ۲۷۴ ریال (مثبت) خواهد شد.
اخبار مرتبط
نظرات شما