• شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -
  • 04/07/2020

از دل معادن «گل گهر» استخراج شد؛

کاهش درآمد عملیاتی با چاشنی افت ۲۰درصدی صادرات

نرخ فروش گندله گل گهر در مرداد98 بدون تغییر نسبت به تیر ماه در محدوده ۹ میلیون ریال به ازای هر تن باقی ماند.همچنین نرخ فروش کنسانتره داخلی شرکت نیز در همان نرخ ۶ میلیون و ۱۱۰ هزار ریالی ماه گذشته شناسایی و ثبت شد.

شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در مرداد ماه با کاهش مبلغ درآمد‌های عملیاتی در مقایسه با تیر ماه مواجه بود و فروش شرکت با توجه به عدم کسب درآمد عملیاتی از محل فروش کنسانتره صادراتی نسبت به ماه قبل افت حدود ۲۰درصدی داشت و مبلغ درآمد‌های عملیاتی شرکت در مرداد ماه به ۸ هزار و ۸۱۲ میلیارد ریال رسید تا به این ترتیب جمع درآمد‌های عملیاتی تجمیعی شرکت در ۵ ماهه سال مالی به بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال برسد.

کاهش درآمد عملیاتی با چاشنی افت درآمد ۲۰درصدی صادرات

نرخ فروش گندله شرکت بدون تغییر نسبت به تیر ماه در محدوده ۹ میلیون ریال به ازای هر تن باقی ماند. همچنین نرخ فروش کنسانتره داخلی شرکت نیز در همان نرخ ۶ میلیون و ۱۱۰ هزار ریالی ماه گذشته شناسایی و ثبت شد.


در نمودار زیر روند تغییرات نرخ فروش محصولات اصلی شرکت طی ۶ ماه اخیر ارائه شده است:

افت درآمد ۲۰ درصدی از محل فروش کنسانتره صادراتی «کگل»

در نمودار زیر مبالغ فروش ماهیانه شرکت در ۵ ماه گذشته به همراه مقایسه آن با زمان مشابه سال مالی گذشته را مشاهده می‌کنیم. مبلغ تجمیعی درآمد‌های عملیاتی شرکت نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش بیش از ۸۷ درصدی را نشان می‌دهد.

افت درآمد ۲۰ درصدی از محل فروش کنسانتره صادراتی «کگل»

اخبار مرتبط
نظرات شما