• چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ -
  • 15/07/2020

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان،خبر داد:

تخصیص 46.3 درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان در بودجه 98

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: اعتبارات هزینه ای استان کرمان در بودجه 98 میزان 954.7 میلیارد تومان است که در 6 ماهه امسال 170 میلیارد تومان معادل 46.3 درصد تخصیص یافته است.

دکتر "جعفر رودری" در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: اولویت های ظرفیت بودجه 98 و از جمله ظرفیت بند و تبصره 5 اسناد تهاتر، پروژه‌های قابل ‌واگذاری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و ... دستور کار جلسه امروز را تشکیل می دهد.
وی افزود: اعتبارات هزینه ای استان کرمان در بودجه 98 میزان 954.7 میلیارد تومان است که در 6 ماهه امسال 170 میلیارد تومان معادل 46.3 درصد تخصیص یافته است.
رودری با بیان اینکه اعتبارات هزینه ای بین 31 دستگاه مشمول نظام بودجه، استانی توزیع می شود، تصریح کرد: در سال 97 تعداد 254 نفر بازنشسته در استان داشته ایم که بار مالی مربوط به پاداش پایان خدمت این افراد نزدیک به 21 میلیارد تومان است که 10 و نیم میلیارد تومان معادل 50 درصد واریز و تخصیص 100 درصد داده شده است ضمن آنکه لیست مربوط به بازنسشتگان را از دستگاه ها گرفته ایم و اعتبار براساس ارقام به همه دستگاه ها یکسان پرداخت شده و اختلافی در پرداخت نداریم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه در راستای استفاده از بند تبصره 5 بودجه سال جاری و تهاتر بدهی ها، باید پیمانکاران و متقاضیان مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه بدهند گفت: 1762 میلیارد تومان ابلاغ اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان بوده که تاکنون 31.4 درصد تخصیص یافته و عمده اعتبارات تملک دارایی، اسناد یک، دو و سه ساله است.
اخبار مرتبط
نظرات شما