• سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 04/08/2020

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق کرمان مطرح کرد

عقب ماندگی ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی

رئیس کمیسیون امورزیربنایی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه ایران و ترکیه، با شباهت های فرهنگی، مرز مشترک و بازارهای مشترک در همسایگی یکدیگر قرار دارند، بیان کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور ما نسبت به سایر کالاها مغفول مانده که باید با آگاهی بخشیدن و آموزش به فعالان اقتصادی این حوزه، از ظرفیت های موجود به ویژه خدمات صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات بیشتر استفاده شود.

"علی نقوی" در نشستی به منظور معرفی خدمات صندوق توسعه صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی استان، افزود: این عقب ماندگی صادراتی در حالی اتفاق افتاده که فعالان این حوزه در کشور ترکیه مزیت خاصی نسبت به توانمندی پیمانکاران ایرانی ندارند.

وی با اشاره به اینکه ایران و ترکیه، با شباهت های فرهنگی، مرز مشترک و بازارهای مشترک در همسایگی یکدیگر قرار دارند، بیان کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور ما نسبت به سایر کالاها مغفول مانده که باید با آگاهی بخشیدن و آموزش به فعالان اقتصادی این حوزه، از ظرفیت های موجود به ویژه خدمات صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات بیشتر استفاده شود.

نقوی با بیان اینکه 95 درصد از بازارهای صادراتی مشترک در حوزه خدمات فنی و مهندسی در اختیار ترکیه و تنها 5 درصد سهم ایران است خاطرنشان کرد: در استان کرمان شرکت های اندکی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعال هستند و در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اعمال تحریم ها و قطع شدن روابط بانکی با بسیاری از کشورها، پروژه قابل قبولی که منابع مالی داشته باشد کمتر وجود دارد.

رئیس کمیسیون امورزیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان اظهار کرد: منابع خوبی در صندوق توسعه ملی برای فعالان اقتصادی پیش بینی شده که اتاق کرمان قصد دارد از مدیران این صندوق برای تشریح منابع در نظر گرفته شده در حوزه خدمات فنی و مهندسی دعوت به عمل آورد. وی بیان کرد: همچنین جایگزین هایی برای ارتباطات بانکی پیش بینی شده که با آگاهی بخشیدن به فعالان اقتصادی، امکان فعالیت شرکت ها در خارج از کشور بیشتر فراهم می شود
اخبار مرتبط
نظرات شما