• یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 24/01/2021

گزارش بازار؛

مبادلات بورس منطقه ای کرمان در سومین هفته مهر 98

درمعاملات هفته منتهی به 17 مهرماه 98در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 156 میلیون و 229 هزار سهم به ارزش بیش از 943 میلیارد و 661 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 46 درصد کاهش داشته‌است.

78 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 22 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 13068 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 313049 واحد رسید. شاخص بازار اول با 10627 واحد کاهش به رقم 226232 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 21510 واحد کاهش عدد 642365 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 49 / 4  درصد افزایش و شاخص بازار دوم با  24 / 3 درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
اخبار مرتبط
نظرات شما