• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

پورابراهیمی برای جبران کسری بودجه، پیشنهاد داد

وضع پایه مالیاتی بر اغنیا و مولدسازی اموال دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وضع پایه مالیاتی بر اغنیا، مولدسازی دارایی‌های دولت، واگذاری بخشی از اموال و دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌ها می‌تواند، روش‌های جایگزینی برای جبران کسری بودجه امسال باشد.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به لزوم برخی اقدامات از سوی دولت برای جبران کسری بودجه امسال به دلیل کاهش فروش نفت گفت: عرضه سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند تا حدودی این کسری بودجه را جبران کند که دولت اکنون براساس تکلیف قانونی در حال انجام این کار است و با دریافت منابع می‌تواند آنها را جایگزین درآمدها کند. وی با بیان اینکه قدم بعدی، مولدسازی اموال دولت است، افزود: این موضوع در تبصره 12 قانون بودجه ذکر شده و دولت براساس آن مکلف است بر روی مولدسازی اموال کار کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس وضع پایه‌های مالیاتی بر اغنیا را قدم بعدی دولت برای جبران کسری بودجه امسال برشمرد و اظهار کرد: باید توجه قشر متمکنین گروهی در جامعه هستند که خیلی این گونه مالیات‌ها مشمول آنها نمی شود، شاید یک هزارم جمعیت کشور اغنیایی هستند که بواسطه داشتن شرایط ویژه اقتصادی از وضعیت اقتصادی کشور انتفاع بیشتری دریافت می‌کنند که باید برای آنها مالیات بر عایدی و امثال اینها در نظر گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: وضع پایه مالیاتی بر اغنیا، مولدسازی دارایی‌های دولت، واگذاری بخشی از اموال و دارایی‌های دولت براساس قانون و سهام شرکت‌ها می‌تواند، روش‌های جایگزینی برای جبران کسری بودجه امسال باشد.

اخبار مرتبط
نظرات شما