• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،خبر داد

کرمان؛ رتبه سوم وصول درآمد در ۱۱ ماهه ۹۸

اولین جلسه گروه کاری درآمد ها و تجهیز منابع استان کرمان به ریاست دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور اعضای این کارگروه، برگزار شد.

دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جمع کل درآمدهای عمومی استان را بر اساس گزارش خزانه معین استان ۴۷۰۰ میلیارد تومان (۱۲۷  درصد عملکرد مصوب) اعلام نمود که نسبت به سال ۱۳۹۷ قریب به ۵۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 دکتر رودری رتبه استان را در وصول درآمدها در یازده ماهه سال ۱۳۹۸(با ۱۲۴ درصد افزایش نسبت به مصوب ۱۱ ماهه) بعد از زنجان و چهارمحال و بختیاری سوم کشور اعلام نمود.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اولویت‌های راهبردی پیشنهاد شده گروه کاری در سال جاری (برنامه ریزی در خصوص وصول درآمدهای  استانی متناسب با ارقام مصوب قانون بودجه- برنامه ریزی در خصوص ردیفهای درآمدی و ظرفیت های قانون بودجه ۹۹- بررسی ردیف های درآمدی مختص دستگاه های اجرایی - تمرکز بر نسبت وصول درآمدهای اختصاصی به دریافت درآمدهای مذکور- برنامه ریزی و احصا درآمد های حاصل از فروش و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) گفت:

 گروه کاری درآمد ها و تجهیز منابع استان بازوی اجرایی و عملیاتی شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده و لازم است پیشنهادات ارائه شده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و تصویب شوند.

اخبار مرتبط
نظرات شما