• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان،مطرح کرد

جزئیات بودجه ۹۹ استان کرمان/ فشار مالیاتی به استان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: درآمدهای مربوط به حوزه مالیاتی استان در سال گذشته نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان مصوب بود که بیش از ۹۷ درصد نسبت به مصوب رشد داریم در حالی که رشد استان های کشور ۳۱ درصد است و نشان می دهد فشار مالیاتی به استان کرمان بالاتر است و یا در استان های دیگر کم مالیات دریافت می شود.

دکتر "جعفر رودری"در جلسه ظهر امروز شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: یکی از بخش های مهم و مورد تاکید در بودجه ۹۹ ارائه ظرفیت های قانونی علاوه بر مباحث اعتباری است.

وی افزود: بودجه به عنوان برنامه سالانه دولت دارای نقش هایی است و مباحث مهمی را دنبال می کند و در یک طبقه بندی علمی، نقش کارکردها در دو دسته اصلی تقسیم بندی می شود.

رودری با اشاره به اینکه منابع کشور محدود است، تصریح کرد: بحث اولویت گذاری و سیاست گذاری مطرح است و اینکه هر ریال بودجه را به چه بخش آب، راه، امنیت، بهداشت و ... اختصاص بدهیم و هر کدام نیاز به برنامه ریزی و سیاست های استان دارد و باید با توجه به اسناد کلان کشور انجام شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه این کار نیز در استان کرمان انجام شده و تقریبا ده امور مهم بودجه ای دارای ۲۸ فصل داریم که بیش از ۹۰ برنامه و اولویت استان در قالب آن تعریف شده و طبقه بندی ملی است و در کل کشور انجام می شود افزود: وظیفه دوم نقش علامت دهی بودجه به همه کارگزاران، سرمایه گذارن، سیاسیون و مردم است که دولت چه اولویت هایی را دنبال می کند و جهت گیری های مورد نظر را در آن سال نشان می دهد.

رودری اظهار کرد: بودجه را نباید فقط پول و اعتبار بینیم؛ ظرفیت های زیادی در بودجه مطرح است و هر کدام از تبصره ها ظرفیت های مالی اقتصادی را پیش روی استان نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه به لحاظ منابع سه بخش اصلی بودجه شامل درآمدها، هزینه ای، تملک دارائی است، اظهار کرد: در یک اقتصاد سالم باید درآمدها تکافوی هزینه های جامعه را بکند و در تاریخ بودجه ریزی کشور ما همیشه نفت یک جایگاه خاص داشته و این اتفاق نیفتاده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به بودجه امسال گفت: از کل بودجه عمومی دولت که حدود ۶۴۹.۸ هزار میلیارد تومان است، ۵۷۱ هزار میلیارد تومان عمومی و ۷۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی است.

وی افزود: ۲۸۸.۸ میلیارد تومان باید از طریق درآمدها تامین شود که اصلی ترین آیتم مالیات است و ۲۰۴ و نیم هزار میلیارد تومان از محل مالیات ها پیش بینی شده و ۱۹ درصد در این بخش رشد داریم.

رودری با اشاره به اینکه درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۴۱ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را نفت تامین می کند و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان را باید از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول تامین کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: در بودجه ۹۹ یک هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری طرح ها پیش بینی شده و هر چه این منابع محقق نشود، عدم تخصیص را در مصارف خواهیم داشت.

رودری با بیان اینکه در هزینه های جاری که بیش از ۶۷ درصد بودجه صرف امور هزینه ای می شود، عمده آن مربوط به حقوق، امور رفاهی و ... است گفت: عدد تملک دارائی سرمایه ای یا بودجه عمرانی نزدیک به ۱۴ درصد کل بودجه کشور است که تملک دارائی مالی بخش دیگر است و ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد دوره های قبل است که باید برگردانده شود.

وی با اشاره به اینکه عملکرد بودجه در حوزه دستگاهی برای ردیف های متمرکز خیلی مهم است تا سهم استان را محقق کنند، افزود: بیش از ۹۳ و نیم درصد بودجه به شکل ملی توزیع می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه با اشاره به اعتبارات استان در سال جاری گفت: سال قبل در مجموع سرفصل های استانی، نفت و ... حدود ۶۱۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم و امسال ۶۷۰ میلیارد تومان داریم که رشد ۹.۸ درصدرا را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه متوسط رشد بودجه استان های دیگر ۲.۳ درصد است، افزود: اعتبارات توازن ۶۵۱ میلیارد تومان در سال قبل داشتیم که به ۴۶۸ میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش دارد ضمن آنکه باید عنوان کرد که کل کشور این کاهش اعتبارات را دارند.

رودری اظهار کرد: عملکرد استان کرمان در بودجه سال ۹۹ به لحاظ پیگیری قابل قبول است و بیش از دو برابر متوسط استان ها در این حوزه رشد داریم و سال قبل ۵.۸ درصد از بودجه کل کشور را داشتیم و امسال به ۵.۹ درصد رسیدیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: استان کرمان در پنج سال گذشته رشد افزایشی در سهم بودجه کشور داشته است و در سال جاری بودجه هزینه ای استان های دیگر رشد ۱۲.۲ درصدی داشته و استان کرمان ۱۲.۳ درصد است.

وی افزود: درآمدهای مربوط به حوزه مالیاتی استان در سال گذشته نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان مصوب بود که بیش از هزار میلیارد تومان مازاد درآمد داشتیم و عملا بیش از ۹۷ درصد نسبت به مصوب رشد داریم در حالی که رشد استان های کشور ۳۱ درصد است.

رودری اظهار کرد: قسمت نگران کننده این است که نشان می دهد فشار مالیاتی به استان کرمان بالاتر است و یا در استان های دیگر کم مالیات دریافت می شود و این مسئله به سازمان مالیاتی کشور برمی گردد و برای عدالت محوری و فشار نسبی مالیات ها در استان ها حائز اهمیت است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: با پیگیری های استان کرمان، سازمان برنامه و بودجه کشور طرح ظرفیت سنجی استان ها به لحاظ مالیات را به استان کرمان ابلاغ کرد تا انجام شود که تکلیف را روشن می کند جایگاه ما و دیگر استان ها در مالیات کجا باید باشد.

رودری در پایان با اشاره به مشکلات استان کرمان گفت: ۱۲.۱ درصد جمعیت فاقد آب کشور را در استان کرمان داریم و باید مدیران استان برای حل مشکلات و تخصیص اعتبار پیگیری جدی در سطح ملی داشته باشند.

در این جلسه نحوه توزیع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای به تفکیک منابع (شهرستانها) در سال جاری مصوب شد.

اخبار مرتبط
نظرات شما