• پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 22/04/2021

گزارش عملکرد ماهانه گروه صنایع سیمان کرمان؛

فروش چشمگیر «سکرما» در مردادماه ۹۹

گزارش فعالیت ماهانه گروه صنایع سیمان کرمان برای ماه مرداد ۹۹ منتشر شد.گروه صنایع سیمان کرمان طی عملکرد یکماهه منتهی به مرداد 1399 معادل 274,350 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یکماهه مشابه سال گذشته معادل 77 درصد افزایش داشته است.

«سکرما» با سرمایه ثبت شده 991,440 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 1,617,705 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %48 رشد داشته است.
اخبار مرتبط
نظرات شما