• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

چرا بهره برداری از خطوط ریلی را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند؟

جاذبه تصدی گری

گفت و گو با رییس کارگروه ریلی کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران و رییس کمیسیون امور زیربنایی اتاق کرمان

«‭... ‬طی‭ ‬پنج‭ ‬یا‭ ‬شش‭ ‬ساله‭ ‬گذشته‭ ‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬منابعی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬ناوگان‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬ها‭ ‬اختصاص‭ ‬نیافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وعده‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬عملی‭ ‬نشد‭. ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬ناوگان‭ ‬جدید‭ ‬وارد‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬سوخت‭ ‬تعلق‭ ‬بگیرد،‭ ‬اما‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬اتفاق‭ ‬نیفتاد‭. ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مسافری،‭ ‬ضریب‭ ‬رشد‭ ‬را‭ ‬مبنای‭ ‬حمایت‭ ‬ها‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬اند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تعداد‭ ‬کم‭ ‬مسافر‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مستمسکی‭ ‬برای‭ ‬عدم‭ ‬حمایت‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭. ‬چون‭ ‬بخش‭ ‬مسافری‭ ‬باید‭ ‬همزمان‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬توسعه‭ ‬یابد‭...‬‮»‬

با‭ ‬حمید‭ ‬عزت‭ ‬آبادی‭ ‬پور،‭ ‬رییس‭ ‬کارگروه‭ ‬ریلی‭ ‬کمیسیون‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران،‭ ‬رییس‭ ‬کمیسیون‭ ‬امور‭ ‬زیربنایی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬ریلی‭ ‬به‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬نشستیم‭. ‬وی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬نقد‭ ‬یکدیگر‭ ‬که‭ ‬حاصلی‭ ‬جز‭ ‬درجا‭ ‬زدن‭ ‬و‭ ‬عقب‭ ‬ماندن‭ ‬صنعت‭ ‬ریلی‭ ‬ندارد‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬دیدگاه‭ ‬مشترک،‭ ‬پیگیر‭ ‬مطالبات‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬حاکمیت‭ ‬باشند‭.‬

در‭ ‬جلسات‭ ‬و‭ ‬نشست‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬فعالان‭ ‬ریلی‭ ‬برگزار‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬وقتی‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬وکاستی‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬معمولاً‭ ‬همه‭ ‬اشاره‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬است‭. ‬آیا‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬همه‭ ‬کاستی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ناحیه‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬می‭ ‬بینید؟

اگرچه‭ ‬باید‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬هروقت‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬در‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬ریلی‭ ‬صحبت‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬همه‭ ‬اشاره‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬می‭ ‬رود،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من،‭ ‬فعالان‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬ریلی‭ ‬به‭ ‬اشتباه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سمت‭ ‬رفته‭ ‬اند،‭ ‬چون‭ ‬مشکلات‭ ‬وموضوعات‭ ‬اساسی‭ ‬تری‭ ‬وجود‭ ‬داردکه‭ ‬باید‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬مطالبه‭ ‬کنند‭. ‬سال‭ ‬ها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬دم‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬ریلی‭ ‬می‭ ‬زنند،‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬دید‭ ‬چقدر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حمایت‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬شعار‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬عملیاتی‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬صنعت‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬ریلی‭ ‬بسیار‭ ‬مقبول‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬صنعت‭ ‬ریلی‭ ‬غیر‭ ‬اقتصادی‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مسافری‭ ‬حادتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬باری‭ ‬هم‭ ‬شرایط‭ ‬چندان‭ ‬مطلوب‭ ‬نیست‭. ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کاستی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نبود‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬کوچکتر‭ ‬هم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬فعال‭ ‬ریلی‭ ‬مایلم‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬ببینیم‭. ‬اگر‭ ‬می‭ ‬توانستیم‭ ‬با‭ ‬گفتمان‭ ‬همدیگر‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬کنیم،‭ ‬شرایط‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬امروز‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تمام‭ ‬شعارهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬سر‭ ‬داده‭ ‬می‭ ‬شود‭: ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬حق‭ ‬دسترسی‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬از‭ ‬صاحبان‭ ‬کالایی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهند‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬ریل‭ ‬بار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حمل‭ ‬کنند‭ ‬دریافت‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬جهت‭ ‬نگهداری‭ ‬خطوط‭ ‬ریلی‭ ‬دریافت‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬مگر‭ ‬هم‭ ‬ریل‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬جاده‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬راه‭ ‬احداث‭ ‬نمی‭ ‬شوند،‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬مبلغی‭ ‬جهت‭ ‬نگهداری‭ ‬جاده‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬کامیونداران‭ ‬دریافت‭ ‬نمی‭ ‬شود؟‭ ‬البته‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مسافری‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حق‭ ‬دسترسی‭ ‬دریافت‭ ‬نمی‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬هزینه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حق‭ ‬ایستگاهی‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬قیمت‭ ‬بلیت‭ ‬از‭ ‬مسافران‭ ‬اخذ‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

 

اما‭ ‬گفته‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬میزان‭ ‬حق‭ ‬دسترسی‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭...‬

میزان‭ ‬حق‭ ‬دسترسی‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬دولت‭ ‬روحانی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬کاهش‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬سیاست‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اقتصادی‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬بود؛‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود،‭ ‬این‭ ‬کاهش‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬واقعی‭ ‬صورت‭ ‬نگرفت‭. ‬پیش‭ ‬ازاین‭ ‬حق‭ ‬دسترسی‭ ‬شامل‭ ‬هزینه‭ ‬نیروی‭ ‬کشش‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬هزینه‭ ‬نیروی‭ ‬کشش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ ‬حق‭ ‬دسترسی‭ ‬جدا‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬واقعی،کاهشی‭ ‬اتفاق‭ ‬نیفتاده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬بین‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬1396‭ ‬و‭ ‬1397‭ ‬دو‭ ‬افزایش‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬دسترسی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬شش‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬حدود15درصد‭ ‬افزایش‭ ‬روی‭ ‬داد،‭ ‬یعنی‭ ‬حق‭ ‬دسترسی‭ ‬که‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬با‭ ‬اینکه‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حق‭ ‬دسترسی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬نداده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬طی‭ ‬چهار‭ ‬تا‭ ‬پنج‭ ‬ساله‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬برهه‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬زمان،‭ ‬هزینه‭ ‬اجاره‭ ‬لوکوموتیو‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬لوکوموتیوها‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬درآمد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬محل‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬اند‭.‬

 

با‭ ‬اینکه‭ ‬واگذاری‭ ‬ناوگان‭ ‬ریلی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬لوکوموتیو‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تصدی‭ ‬گری‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬تصریح‭  ‬شده‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬عملی‭ ‬نشده‭ ‬است‭...‬

بله؛‭ ‬اگرچه‭ ‬قانون‭ ‬درباره‭ ‬واگذاری‭ ‬ناوگان‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬تصدی‭ ‬گری‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬صراحت‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬تصدی‭ ‬گری‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مقطعی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬توانایی‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬ریلی‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬هلدینگ‭ ‬کمپانی‭ ‬قصد‭ ‬داشتند‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تامین‭ ‬واگن‭ ‬نیز‭ ‬ورود‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬اجرایی‭ ‬نشد‭.‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فعالان‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬ریلی‭ ‬باید‭ ‬درک‭ ‬مشترکی‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬موضوعاتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نهادها،‭ ‬قوا‭ ‬یا‭ ‬ارکان‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬حکومت‭ ‬مربوط‭ ‬می‭ ‬شود‭ (‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬مرتبط‭ ‬می‭ ‬شود‭) ‬پیگیری‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خواسته‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کرسی‭ ‬بنشانند‭. ‬اگر‭ ‬مقامات‭ ‬بالای‭ ‬کشور‭ ‬وحاکمیت‭ ‬قصد‭ ‬توسعه‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬ریلی‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬باید‭ ‬هم‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬صدا‭ ‬در‭ ‬رفع‭ ‬چالش‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬بکوشند‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬داشته‭ ‬باشند؛‭ ‬اما‭ ‬نبود‭ ‬تعامل‭ ‬بین‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬که‭ ‬مدام‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬نقد‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬مهم‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬اساسی‭ ‬تر‭ ‬باز‭ ‬نگهداشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شک‭ ‬نداشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬نبود‭ ‬تفاهم‭ ‬چاره‭ ‬ساز‭ ‬نیست‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من،‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬باید‭ ‬تکلیف‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬مالک‭ ‬واگن‭ ‬های‭ ‬باری،‭ ‬مسافری‭ ‬و‭ ‬لوکوموتیو‭ ‬تنزل‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬سیاست‭ ‬ها،‭ ‬قراردادها‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬خود‭ ‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬تصمیم‭ ‬گیری‭ ‬نمی‭ ‬توانند‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬شاید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‭ ‬ترین‭ ‬دلایل‭ ‬وضعیت‭ ‬حاد‭ ‬فعلی‭ ‬این‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬هم‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حاکمیت‭ ‬و‭ ‬شریک‭ ‬تجاری‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬می‭ ‬پردازد‭.‬اگر‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬فقط‭ ‬حاکمیت‭ ‬بود‭ ‬شاید‭ ‬وضع‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬نمی‭ ‬شد‭.‬

 

چگونه‭ ‬تمام‭ ‬بخش‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬منافع‭ ‬متضاد‭ ‬به‭ ‬منافع‭ ‬مشترک‭ ‬برسند؟

پیشنهادم‭ ‬به‭ ‬همکارانم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ریلی‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬راه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬موضوعات‭ ‬و‭ ‬اختلاف‭ ‬نظرها‭ ‬با‭ ‬نمایندگان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬که‭ ‬هرکدام‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬واگن‭ ‬های‭ ‬لبه‭ ‬بلند،‭ ‬لبه‭ ‬کوتاه،‭ ‬واگن‭ ‬های‭ ‬مسافری،‭ ‬لوکوموتیو‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬هستند،‭ ‬کارگروه‭ ‬های‭ ‬مشترکی‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬موضوعات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬وبودجه‭ ‬بررسی‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬به‭ ‬درک‭ ‬مشترک‭ ‬برسیم‭.‬سپس‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬واحد‭ ‬پیگیر‭ ‬مطالبات‭ ‬باشند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬منافع‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬گروی‭ ‬توسعه‭ ‬صنعت‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬ریلی‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬بتوانیم‭ ‬سهم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بار‭ ‬کشور‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم،‭ ‬هردو‭ ‬طرف‭ ‬منفعت‭ ‬می‭ ‬برند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬محقق‭ ‬نمی‭ ‬شود‭ ‬مگر‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬تعامل‭. ‬البته‭ ‬از‭ ‬حرفهای‭ ‬من‭ ‬اینگونه‭ ‬برداشت‭ ‬نشود‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬تعامل‭ ‬ندارد؛‭ ‬همین‭ ‬الان‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬پاسخگو‭ ‬موضوعات‭ ‬مختلف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬رسیدگی‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬منظور‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬تعامل،‭ ‬نوع‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬ارتباط‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مبحث‭ ‬خاص‭ ‬است؛‭ ‬بدین‭ ‬معنا‭ ‬که‭ ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬آهن،‭ ‬دفتری‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معاونت‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬گفت‭ ‬وگو‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬موضوعات‭ ‬درونی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کنیم‭. ‬پیگیری‭ ‬این‭ ‬موضوعات‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬زمینه‭ ‬ساز‭ ‬مطالبه‭ ‬گری‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬بخش‭ ‬ها‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬خواسته‭ ‬های‭ ‬مشخص‭ ‬یا‭ ‬پکیج‭ ‬مشخصی‭ ‬ارائه‭ ‬نکرده‭ ‬است‭ ‬ونتوانسته‭ ‬است‭ ‬خواسته‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬بسته‭ ‬پیشنهادی‭ ‬ارائه‭ ‬کند؛‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬بسته‭ ‬پیشنهادی‭ ‬اصولی‭ ‬باید‭ ‬هردو‭ ‬طرف‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬برسند؛‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬اشاره‭ ‬کردم‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ارزشش‭ ‬رادارد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مدیریت‭ ‬بررسی‭ ‬مسائل‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬مدیریت‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬با‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬باشد‭.‬

 

پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬اتاق‭ ‬فکر‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬تفاوت‭ ‬پیشنهاد‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬اتاق‭ ‬فکر‭ ‬ریلی‭ ‬چیست؟

اتاق‭ ‬فکر‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬هدفی‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬بود؟‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬شنونده‭ ‬باشیم،‭ ‬راهگشا‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬منظور‭ ‬من‭ ‬چنین‭ ‬چیزی‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬باید‭ ‬بشنویم،‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬راهکار‭ ‬و‭ ‬مسیربرای‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭.‬

 

در‭ ‬خصوص‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬موردی‭ ‬توضیح‭ ‬دهید؟

در‭ ‬جلسات‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬برخی‭ ‬همکاران‭ ‬ریلی‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬برخورد‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬نقد‭ ‬دارند‭. ‬چنین‭ ‬موضوعاتی‭ ‬باعث‭ ‬کم‭ ‬شدن‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬ریلی‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬طی‭ ‬ماه‭ ‬های‭ ‬گذشته‭ ‬تصمیماتی‭ ‬اتخاذ‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬رسانه‭ ‬ای‭ ‬کردن‭ ‬مشکلات‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬تشکیل‭ ‬هلدینگ‭ ‬کمپانی‭ ‬توسط‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬که‭ ‬رسانه‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬چندماه‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداخت‭ ‬یا‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬حق‭ ‬دسترسی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬اینکه‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬صاحب‭ ‬کالا‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شرکت‭ ‬نفت،‭ ‬افزایشی‭ ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬حمل‭ ‬نداشتند،‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬یک‭ ‬طرفه‭ ‬نرخ‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬مخالف‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬هم‭ ‬استدلال‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬اگر‭ ‬شیوه‭ ‬تعامل‭ ‬گونه‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬‮«‬بحث‮»‬‭ ‬به‭ ‬‮«‬گفتگو‮»‬‭ ‬می‭ ‬پردازیم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬نفت‭ ‬یا‭ ‬دیگر‭ ‬صاحبان‭ ‬کالا‭ ‬مذاکره‭ ‬کنیم،‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬بدون‭ ‬مشورت‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬یا‭ ‬ذی‭ ‬نفعان‭ ‬تصمیماتی‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تحکیم‭ ‬برای‭ ‬اجرا‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬فشار‭ ‬وارد‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬همه‭ ‬صرف‭ ‬نقد‭ ‬یکدیگر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬موضوعاتی‭ ‬که‭ ‬مدتی‭ ‬است‭ ‬چالش‭ ‬برانگیز‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬شیوه‭ ‬جدید‭ ‬قراردادها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬باری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬ها‭ ‬تکلیف‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬امضا‭ ‬کنند‭.‬

موضوع‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مالکان‭ ‬واگن‭ ‬برای‭ ‬حمل‭ ‬بار‭ ‬باید‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬ناوگان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رهن‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬اگر‭ ‬شرکت‭ ‬ها‭ ‬دیون‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬نکردند‭ ‬واگن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬طلب‭ ‬بردارند‭! ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بسیار‭ ‬ناراضی‭ ‬هستند‭. ‬اگر‭ ‬فضای‭ ‬تعامل‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬وجود‭ ‬می‭ ‬داشت‭. ‬حداقل‭ ‬متوجه‭ ‬می‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬چه‭ ‬نگرانی‭ ‬و‭ ‬دلایلی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬مالکان‭ ‬واگن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬امضای‭ ‬چنین‭ ‬قراردادی‭ ‬مجبور‭ ‬کند‭.‬راه‭ ‬آهن‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬نمی‭ ‬توانم‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬راضی‭ ‬نگهدارم‭. ‬حق‭ ‬هم‭ ‬دارد،‭ ‬چون‭ ‬هیچ‭ ‬گاه‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬اقتصادی‭ ‬یک‭ ‬تفکر‭ ‬واحد‭ ‬ندارند،‭ ‬اما‭ ‬حداقل‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬اکثریت‭ ‬نسبی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد‭. ‬موضوع‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬درمورد‭ ‬آن‭ ‬بحث‭ ‬شده،‭ ‬نبود‭ ‬حمایت‭ ‬دستگاه‭ ‬های‭ ‬مرتبط‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بانک‭ ‬ها،‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬تزریق‭ ‬کنند‭.‬باید‭ ‬ابراز‭ ‬تاسف‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬پنج‭ ‬یا‭ ‬شش‭ ‬ساله‭ ‬گذشته‭ ‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬منابعی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬ناوگان‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬ها‭ ‬اختصاص‭ ‬نیافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وعده‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬عملی‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬حمایتی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬شرکت‭ ‬نفت‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬ناوگان‭ ‬جدید‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬محقق‭ ‬نشد‭. ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬ناوگان‭ ‬جدید‭ ‬وارد‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬سوخت‭ ‬تعلق‭ ‬بگیرد،‭ ‬اما‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬اتفاق‭ ‬نیفتاد‭. ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مسافری‭ ‬ضریب‭ ‬رشد‭ ‬را‭ ‬مبنای‭ ‬حمایت‭ ‬ها‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬اند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مسافری‭ ‬رشد‭ ‬منفی‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬مسافر‭ ‬داشتیم،‭ ‬چون‭ ‬یا‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬ناوگان‭ ‬فرسوده‭ ‬از‭ ‬شبکه‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬مردم‭ ‬کمتر‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ریل‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ... ‬از‭ ‬تعداد‭ ‬کم‭ ‬مسافر‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مستمسکی‭ ‬برای‭ ‬عدم‭ ‬حمایت‭ ‬استفاده‭ ‬کرد،‭ ‬چون‭ ‬بخش‭ ‬مسافری‭ ‬باید‭ ‬همزمان‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬توسعه‭ ‬یابد‭.‬اگر‭ ‬شرط‭ ‬سه‭ ‬درصد،‭ ‬ایجاد‭ ‬اخلال‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬صنعت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬باید‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کرد‭. ‬چندسال‭ ‬پیش‭ ‬شاهد‭ ‬بودیم‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬سازی‭ ‬چند‭ ‬ده‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تزریق‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬نشود،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬ریلی‭ ‬که‭ ‬عام‭ ‬المنفعه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬دارد،‭ ‬هیچ‭ ‬منابعی‭ ‬تخصیص‭ ‬پیدا‭ ‬نمی‭ ‬کند‭. ‬صنعت‭ ‬واگن‭ ‬سازی‭ ‬داخلی‭ ‬نیازمند‭ ‬توسعه‭ ‬ناوگان‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬منابعی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬اختصاص‭ ‬نمی‭ ‬دهند؟‭ ‬

صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬تنها‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬منابع‭ ‬ارزی‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬شرایط‭ ‬مالی‭ ‬آنها،‭ ‬اعتباری‭ ‬تخصیص‭ ‬نمی‭ ‬دهند‭.‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬چگونه‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬انتظارداشت‭ ‬صنعت‭ ‬واگن‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬ریلی،‭ ‬توسعه‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬نمی‭ ‬دانم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬چرا‭ ‬جلساتی‭ ‬برگزار‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬صنعت‭ ‬ریلی‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬دهد‭! ‬چرا‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬جلساتی،‭ ‬اشاره‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬نبود‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬نمی‭ ‬شود‭. ‬اگر‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬ناوگان‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬کرد‭. ‬باید‭ ‬مزیت‭ ‬هایی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬خریدار‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬کننده‭ ‬داخلی‭ ‬خرید‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬تخصیص‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬کننده‭ ‬محقق‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬کننده‭ ‬داخلی‭ ‬سخت‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬طرف‭ ‬خط‭ ‬خرید‭ ‬اعتباری‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬تسهیل‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬واگن‭ ‬بفروشند‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کنند‭. ‬مخالف‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نیستم‭ ‬و‭ ‬معتقدم‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬صنعت‭ ‬آسیب‭ ‬می‭ ‬زند؛‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬روسیه‭ ‬یا‭ ‬چین‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬کننده‭ ‬خود‭ ‬باید‭ ‬خط‭ ‬اعتباری‭ ‬تخصیص‭ ‬بدهند،‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬ما‭ ‬چنین‭ ‬کاری‭ ‬نمی‭ ‬کنیم‭. ‬شرکت‭ ‬رولند‭ ‬برگر‭ ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سفارش‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬آماده‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬هزینه‭ ‬نگهداری‭ ‬لوکوموتیو‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬باری‭ ‬پنج‭ ‬برابر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مسافری‭ ‬هشت‭ ‬برابر‭ ‬نرم‭ ‬جهانی‭ ‬است‭ (‬البته‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬صادق‭ ‬نیست‭) ‬در‭ ‬چنین‭ ‬شرایطی‭ ‬چرا‭ ‬شرکت‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬نص‭ ‬صریح‭  ‬قانون،‭ ‬هنوز‭ ‬70درصد‭ ‬لوکوموتیوها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭.‬این‭ ‬هزینه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬از‭ ‬ایستگاه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ... ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬تصدی‭ ‬گری‭ ‬خارج‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬حاکمیتی‭ ‬و‭ ‬رگولاتوری‭ ‬بپردازد‭ ‬تا‭ ‬منافعی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬شرکت‭ ‬ها‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬کسب‭ ‬کند‭. ‬

خیلی‭ ‬متعجب‭ ‬هستم؛‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬ضریب‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬ریلی‭ ‬ما‭ ‬40درصد‭ ‬نرم‭ ‬جهانی‭ ‬است؛‭ ‬چرا‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬نمی‭ ‬کنند‭. ‬می‭ ‬توانند‭ ‬فرضاً‭ ‬مناقصه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬واگذاری‭ ‬مسیر‭ ‬بافق‭ ‬به‭ ‬هرمزگان‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬برگزار‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬آمار‭ ‬باید‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬فرو‭ ‬ببرد‭.‬‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی،‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬چاره‭ ‬اندیشی‭ ‬مدام‭ ‬همدیگر‭ ‬را‭ ‬نقد‭ ‬می‭ ‬کنیم؛‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬نوسازی‭ ‬نکرد؛‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬گوییم‭ ‬صاحب‭ ‬کالا‭ ‬بار‭ ‬نمی‭ ‬دهد؛‭ ‬صاحب‭ ‬کالا‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬خطوط‭ ‬فرعی‭ ‬نداریم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خطوط‭ ‬اصلی‭ ‬وصل‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬آخر‭! ‬اگر‭ ‬خطوط‭ ‬خصوصی‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬متفاوت‭ ‬تری‭ ‬عمل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬قطعاً‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بسیار‭ ‬چابک‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬است‭. ‬

حتی‭ ‬با‭ ‬ارتباطاتی‭ ‬که‭ ‬دارد‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬چابک‭ ‬تر‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬تحریم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬بزند‭ ‬چون‭ ‬کمتر‭ ‬زیر‭ ‬ذره‭ ‬بین‭ ‬است‭. ‬پیشنهاد‭ ‬مشخصم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬و‭ ‬لوکوموتیوها‭ ‬را‭ ‬واگذار‭ ‬کند‭. ‬متاسفانه‭ ‬سازمان‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬چندان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬چابک‭ ‬نیست‭. ‬چرا‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬کاهش‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬اقدامی‭ ‬صورت‭ ‬نمی‭ ‬دهند؟‭ ‬شاید‭ ‬هم‭ ‬تمایل‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬برای‭ ‬ماندن‭ ‬در‭ ‬تصدی‭ ‬گری‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مصالحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬اطلاع‭ ‬نداریم‭.‬

 

درباره‭ ‬وظایف‭ ‬کارگروه‭ ‬ریلی‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬بیشتر‭ ‬توضیح‭ ‬دهید‭. ‬برخی‭ ‬تصور‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬ریلی‭ ‬ناامید‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬این‭ ‬کارگروه‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬دادند‭.‬

ابدا‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬نیست‭.‬ببینید‭! ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬تشکل‭ ‬های‭ ‬صنفی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬طرح‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬موضوعات‭ ‬دارد‭. ‬بازوی‭ ‬مشورتی‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬کمیسیون‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬هرکدام‭ ‬چندین‭ ‬کارگروه‭ ‬دارند‭. ‬کارگروه‭ ‬تخصصی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬نگرفته‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬انجمن‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬یا‭ ‬احیاناً‭ ‬نقصی‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬تشکیل‭ ‬کارگروه‭ ‬شده‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬در‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬هیچ‭ ‬جایی‭ ‬نیستیم‭ ‬بلکه‭ ‬مکمل‭ ‬یکدیگر‭ ‬هستیم‭. ‬اگر‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬به‭ ‬هیات‭ ‬رئیسه‭ ‬بیاید‭ ‬نظر‭ ‬کمیسیون‭ ‬را‭ ‬خواهند‭ ‬خواست‭. ‬مایل‭ ‬هستیم‭ ‬با‭ ‬انجمن‭ ‬بیشتر‭ ‬همکاری‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬قرار‭ ‬بگیریم‭. ‬معتقدم‭ ‬اگر‭ ‬موضوعات‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جا‭ ‬جمع‭ ‬بندی‭ ‬شود،‭ ‬نتیجه‭ ‬بیشتری‭ ‬عاید‭ ‬صنف‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

اخبار مرتبط
نظرات شما