• سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ -
  • 14/07/2020

اعضای « گروه مهندسان مهر» در میزگرد « اقتصاد کرمان» مطرح کردند

فصلی نو در کارآمدی سازمان

اقتصاد‭ ‬کرمان‭:‬‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬ساختمان‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬مبدا‭ ‬و‭ ‬منشاء‭ ‬تحولی‭ ‬ماندگار‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬باشد‭ ‬چه‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬اثرگذاری‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬استان،‭ ‬ارتباط‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬بررسی‭ ‬روند‭ ‬گذشته‭ ‬فعالیت‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬می‭ ‬یابیم‭ ‬ناتوانی‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬وفاق‭ ‬و‭ ‬همدلی‭ ‬بین‭ ‬اعضای‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬مشارکت‭ ‬حداکثری‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬انتخابات‭ ‬دوره‭ ‬هشتم‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬سازمان،‭ ‬ائتلافی‭ ‬از‭ ‬متخصصان‭ ‬کارآزموده‭ ‬و‭ ‬امتحان‭ ‬پس‭ ‬داده‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬‮«‬‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‮»‬‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬کارنامه‭ ‬و‭ ‬سوابق‭ ‬درخشان‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬رقم‭ ‬خوردن‭ ‬روزهای‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬تحولاتی‭ ‬نو‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬ساختمان‭ ‬استان‭ ‬کرمان،‭ ‬امید‭ ‬بست‭.‬

در‭ ‬میزگردی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اعضای‭ ‬‮«‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‮»‬‭ ‬برگزار‭ ‬کردیم،‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬پیشرو‭ ‬را‭ ‬ترکیبی‭ ‬متوازن‭ ‬و‭ ‬متعادل‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬جهات‭ ‬دیدیم؛‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬انگیزه‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬کارنامه‭ ‬پر‭ ‬و‭ ‬پیمانی‭ ‬از‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬دارند،‭ ‬تخصص،‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬انگیزه‭ ‬بالا،‭ ‬مشخصه‭ ‬بارز‭ ‬همه‭ ‬آنهاست،‭ ‬دل‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬خدمت‭ ‬صادقانه‭ ‬و‭ ‬پیشبرد‭ ‬توسعه‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬دارند،‭ ‬نمایندگانی‭ ‬از‭ ‬تمامی‭ ‬شهرستان‭ ‬های‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬داده‭ ‬اند،‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬تر‭ ‬اینکه‭ ‬آمده‭ ‬اند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬فردی،‭ ‬همه‭ ‬گروه‭ ‬های‭ ‬ذینفع‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬مهندسی‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬نمایندگی‭ ‬کنند،‭ ‬صدای‭ ‬همه‭ ‬مهندسان‭ ‬استان‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬منافع‭ ‬جمعی‭ ‬اعضای‭ ‬سازمان‭ ‬بکوشند‭... ‬

مشروح‭ ‬این‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬و‭ ‬میزگرد‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬شماست‭:‬

 

در‭ ‬دوره‌های‭ ‬مختلف،‭ ‬وعده‌هایی‭ ‬به‭ ‬اعضا‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬انتخاباتی‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬اجرا‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬وعده‌های‭ ‬پیشنهادی‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر،‭ ‬چقدر‭ ‬ضمانت‭ ‬اجرایی‭ ‬دارد؟

غلامعباس‭ ‬پورسیدی‭:‬‭ ‬بهترین‭ ‬شیوه‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬هر‭ ‬موضوعی،‭ ‬شیوه‭ ‬گام‭ ‬به‭ ‬گام‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جمع‭ ‬5‭ ‬نفر‭ ‬تجربه‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬هئیت‭ ‬مدیره‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬قبل‭ ‬را‭ ‬دارند‭  ‬و‭ ‬با‭ ‬شناخت‭ ‬کافی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬فضا‭ ‬دارند‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ها‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬کاملا‭ ‬قابل‭ ‬اجرا‭ ‬است‭.‬

‭ ‬

سوال‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬چه‭ ‬فرآیندی‭ ‬می‌شود‭ ‬کارآمدی‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬نمایندگی‭ ‬های‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬باشیم؟

غلامعباس‭ ‬پورسیدی‭:‬‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیده‭ ‬ایم‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬پویایی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬پویایی‭ ‬سازمان،‭ ‬سیستم‭ ‬باید‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬بنیادی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬تمامی‭ ‬همکارانمان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم،‭ ‬اگر‭ ‬خودخواهی‌ها‭ ‬و‭ ‬خودمحوری‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬بگذاریم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬تمامی‭ ‬افراد‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬این‭ ‬سیستم،‭ ‬کارآمد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬اینکار‭ ‬هیچ‭ ‬راهی‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬اعتماد‭ ‬کردن‭ ‬به‭ ‬همکارانمان‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬خیلی‭ ‬موضوعات‭ ‬را‭ ‬پیچیده‭ ‬بکنیم،‭ ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬‌موثر‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌ساز‭ ‬استان،‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬عزیزان‭ ‬استفاده‭ ‬بکنیم‭. ‬مشکل‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نتوانسته‭ ‬ایم‭ ‬کار‭ ‬تیمی‭ ‬خوبی‭ ‬انجام‭ ‬بدهیم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬تصمیم‭ ‬داریم‭ ‬سازمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬واقعی‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬مردم‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬فراگیر‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬مهندسان،‭ ‬تبدیل‭ ‬بکنیم‭.‬

 

در‭ ‬مورد‭ ‬مساله‭ ‬حایز‭ ‬اهمیت‭ ‬‮«‬مجریان‭ ‬ذیصلاح‮»‬‭ ‬و‭ ‬فواید‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬پایبندی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توضیح‭ ‬بفرمایید‭ ‬و‭ ‬اساسا‭ ‬وجود‭ ‬مجری‭ ‬ذیصلاح‭ ‬چه‭ ‬فایده‌ای‭ ‬برای‭ ‬کارفرما‭ ‬و‭ ‬مجری‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬جامعه‭ ‬مهندسان‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬دارد؟

علیرضا‭ ‬اوحدی‭:‬‭ ‬ببینید‭ ‬هر‭ ‬کالایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره‭ ‬بخواهید‭ ‬خریداری‭ ‬کنید‭ ‬اینکه‭ ‬کجا‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬کیفیت‭ ‬ساختی‭ ‬دارد‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬ساختمان،‭  ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬کیفیتی‭ ‬ساختمان‭ ‬را‭ ‬می‌سازد‭ ‬اهمیت‭ ‬می‌دهد،‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬حجم‭ ‬عظیمی‭ ‬از‭ ‬سرمایه‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬ساختمان‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬بر‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬جان‭ ‬انسان‌ها‭ ‬تاثیر‭ ‬گذار‭ ‬باشد‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬توجه‭ ‬کافی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نمی‌شود‭. ‬در‭ ‬بحث‭ ‬مجریان‭ ‬ذیصلاح‭ ‬مدت‌هاست‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬تصویب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬استان‌ها‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرا‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬مثلثی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬شکل‭ ‬بگیرد‭ ‬با‭ ‬تاخیر‭ ‬روبرو‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬3‭ ‬ضلع‭ ‬این‭ ‬مثلث،‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی،‭ ‬شهرداری‭ ‬و‭ ‬مجریان‭ ‬ذیصلاح‭ ‬هستند‭. ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بازوی‭ ‬فنی‭ ‬مجموعه‭ ‬ساختمان‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬نماینده‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬سرمایه‭ ‬گذار‭ ‬پروژه‭ ‬که‭ ‬هرشخصی‭ ‬می‌تواند‭ ‬باشد،‭ ‬سرمایه‭ ‬گذار‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬معرفی‭ ‬یک‭ ‬مجری‭ ‬ذیصلاح‭ ‬کند،‭ ‬ضلع‭ ‬سوم‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬مجریان‭ ‬ذیصلاح‭ ‬هستند‭. ‬شاید‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بهانه‌هایی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬تعداد‭ ‬کافی‭ ‬نیرو‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شهرداری‭ ‬با‭ ‬احتیاط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ورود‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬تصور‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬برخی‭ ‬کارفرمایان‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬شهرداری‭ ‬کم‭ ‬می‎شود،‭ ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬عالم‭ ‬زاده‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬تجربه‭ ‬انبوه‭ ‬سازی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬فنی‭ ‬صاحب‭ ‬نظر‭ ‬هستند،‭ ‬این‭ ‬شانس‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬شهرداری،‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بیشتری‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬تیمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میزگرد‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬اهدافش‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬ضمانت‭ ‬اجرایی‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمی‌گوییم‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬تمام‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬اجبارا‭ ‬باید‭ ‬مجری‭ ‬ذیصلاح‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬بلکه‭ ‬برای‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬گروه‭ ‬‮«‬ج‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬د‮»‬‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مطرح‭ ‬می‎شود‭ ‬که‭ ‬اهمیت‭ ‬بیشتری‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬باور‭ ‬داریم‭ ‬با‭ ‬تعاملی‭ ‬که‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پتانسیل‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬مهندسان‭ ‬استان‭ ‬ظرف‭ ‬مدت‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬اجرایی‭ ‬کرد‭. ‬شک‭ ‬نکنید‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬درست‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬فواید‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬بیاید‭ ‬خود‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬ابراز‭ ‬تمایل‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭.‬

 

در‭ ‬موضوع‭ ‬آموزش‭ ‬مهندسان‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬سازمان‭ ‬رویکرد‭ ‬انتفاعی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دوره‌ها‭ ‬کمتر‭ ‬با‭ ‬اقبال‭ ‬مهندسان‭ ‬روبه‭ ‬رو‭ ‬می‌شده‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬اقبال‭ ‬بیشتر‭ ‬جامعه‭ ‬مهندسی‭ ‬به‭ ‬مساله‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬شدن‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬آن‌ها‭ ‬چه‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬دارید؟

علیرضا‭ ‬اوحدی‭:‬‭ ‬هدف‭ ‬این‭ ‬دوره‌ها‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬کردن‭ ‬دانش‭ ‬مجموعه‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نگاه‭ ‬انتفاعی‭ ‬و‭ ‬اجبار‭ ‬مهندسان‭ ‬برای‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬ها‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬خود‭ ‬مهندس‭ ‬با‭ ‬رغبت‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬کلاس‌ها‭ ‬شرکت‭ ‬نکند‭ ‬و‭ ‬مطالبه‌ای‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مهندسان‭ ‬صورت‭ ‬نمی‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬این‌ها‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬دوره‌ها‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سطح‭ ‬ثابت‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬وزارتخانه‭ ‬سرفصل‭ ‬دوره‌ها‭ ‬ابلاغ‭ ‬می‌شود‭ ‬ولی‭ ‬سازمان‭ ‬می‌تواند‭ ‬خلاقیت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مدرسان‭ ‬جدید‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬ترغیب‭ ‬مهندسان‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‌ها‭ ‬می‌شود‭ ‬چراکه‭ ‬پتانسیل‭ ‬علمی‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬کرمان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

 

مهمترین‭ ‬مساله‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬معماری‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نگاه‭ ‬معماران‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬چه‭ ‬چیزهایی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬اصلاح‭ ‬مشکلات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چیست؟

سید‭ ‬علی‭ ‬مرتضوی‭:‬‭ ‬فقدان‭ ‬کار‭ ‬گروه‭ ‬تخصصی‭ ‬معماری‭ ‬مهمترین‭ ‬موضوع‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اهداف‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تشکیل‭ ‬این‭ ‬کارگروه‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬یادی‭ ‬کنیم‭ ‬از‭ ‬مرحوم‭ ‬مهندس‭ ‬کلانترزاده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬قبل‭ ‬سازمان،‭ ‬دغدغه‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬نابسامانی‭ ‬های‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬معماری‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬داشتند‭ ‬ولی‭ ‬متاسفانه‭ ‬امکان‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬ارزشمند‭ ‬ایشان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬جناب‭ ‬مهندس‭ ‬عالم‭ ‬زاده‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬قبل‭ ‬فراهم‭ ‬نشد‭. ‬خوشبختانه‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی،‭ ‬وظیفه‭ ‬اصلی‭ ‬معماران‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬برگردانده‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬مهندسان‭ ‬همکارم‭ ‬در‭ ‬رشته‌های‭ ‬دیگر،‭ ‬وظیفه‭ ‬طراحی‭ ‬معماری‭ ‬یک‭ ‬ساختمان‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬مهندس‭ ‬معمار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬بدون‭ ‬کمک‭ ‬سایر‭ ‬رشته‭ ‬های‭ ‬مهندسی‭ ‬امکان‭ ‬شکل‭ ‬گیری‭ ‬هیچ‭ ‬اثر‭ ‬معماری‭ ‬فراهم‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭. ‬تبیین‭ ‬جایگاه‭ ‬مهندسان‭ ‬معمار‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬اثر‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬شکل‭ ‬گیری‭ ‬یک‭ ‬اثر‭ ‬معماری‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اهداف‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬نمایندگان‭ ‬معماری‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬امیدوارم‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اندیشی‭ ‬همه‭ ‬مهندسان‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬برسد‭.‬در‭ ‬ادامه‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬ورزنده‭ ‬،همکار‭ ‬بنده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬نیز‭ ‬توضیحات‭ ‬تکمیلی‭ ‬را‭ ‬خدمت‭ ‬شما‭ ‬ارائه‭ ‬می‭ ‬دهند‭.‬

 

ابوذر‭ ‬ورزنده‭: ‬در‭ ‬گام‭ ‬اول‭ ‬پس‭ ‬ازتشکیل‭ ‬گروه‭ ‬تخصصی‭ ‬معماری،‭ ‬تعامل‭ ‬سازنده‭ ‬با‭ ‬ارگان‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬ذی‭ ‬مدخل‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬معماری،‭ ‬علی‭ ‬الخصوص‭ ‬شهرداری‭ ‬مدنظر‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬همکاری‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬با‭ ‬شهرداری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کنترل‭ ‬نقشه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬معماری‭ ‬و‭ ‬شهرسازی،‭ ‬اتفاق‭ ‬مثبتی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬افزایش‭ ‬کیفی‭ ‬نقشه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬موازی‭ ‬کاری‭ ‬های‭ ‬سازمانی‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬اینجانب‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بازوی‭ ‬فنی‭ ‬شهرداری‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مسیر،‭ ‬زمینه‭ ‬اشتغال‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬مهندسان‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬گردد‭. ‬فقدان‭ ‬فرم‌ها‭ ‬و‭ ‬چک‭ ‬لیست‭ ‬های‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬فقدان‭ ‬دستور‭ ‬نقشه،‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬مشکلاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬همکاران‭ ‬معمار‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭. ‬

ساماندهی‭ ‬برگ‭ ‬بازدید‭ ‬شهرداری‭ ‬که‭ ‬درهمکاری‭ ‬با‭ ‬نقشه‭ ‬برداران‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬وضعیت‭ ‬موجود‭ ‬بستر‭ ‬طراحی‭ ‬را‭ ‬دراختیار‭ ‬معماران‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬اقدامات‭ ‬مثبت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬

موضوع‭ ‬نقشه‭ ‬های‭ ‬فاز‭ ‬دو‭ ‬معماری‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬الزام‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تحقق‭ ‬ایده‭ ‬معمار‭ ‬موضوع‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مدنظر‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬حذف‭ ‬آزمون‭ ‬و‭ ‬خطاهای‭ ‬اجرایی،‭ ‬ارتقا‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬ساخت‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مسیری‭ ‬برای‭ ‬اشتغال‭ ‬زایی‭ ‬همکاران‭ ‬فراهم‭ ‬می‭ ‬گردد‭. ‬

بحث‭ ‬سیمای‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬ساماندهی‭ ‬نمای‭ ‬ساختمان‭ ‬بسیار‭ ‬مورد‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تشکیل‭ ‬هیات‭ ‬رئیسه‭ ‬معماری،‭ ‬به‭ ‬مدد‭ ‬هم‭ ‬اندیشی‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬معماران‭ ‬و‭ ‬شهرسازان،‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬سرمنشا‭ ‬تحول‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬شد‭.‬

تهیه‭ ‬وتدوین‭ ‬شرح‭ ‬خدمات‭ ‬مهندسان‭ ‬معماری‭ ‬در‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬نظارتی‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬اهداف‭ ‬تشکیل‭ ‬کارگروه‭ ‬تخصصی‭ ‬معماری‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬خوبی‭ ‬که‭ ‬نمایندگان‭ ‬معماری‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‭ ‬با‭ ‬نمایندگان‭ ‬سایر‭ ‬رشته‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬مهر‭ ‬دارند‭ ‬قطعا‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬نیز‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭.‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬لازم‭ ‬می‭ ‬دانم‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬شما‭ ‬برسانم‭ ‬که‭ ‬نگاه‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬بنده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گروه،‭ ‬نگاه‭ ‬صرفا‭ ‬رشته‭ ‬ای‭ ‬نمی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬امیدوارم‭ ‬با‭ ‬رویکرد‭ ‬فرارشته‭ ‬ای‭ ‬بتوانیم‭ ‬شاهد‭ ‬تحول‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬مشهود‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬ساختمان‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬سازمانی‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬شان‭ ‬مهندسان‭ ‬کرمانی‭ ‬ایجاد‭ ‬نماییم‭.‬

 

یکی‭ ‬از‭ ‬نقدهایی‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نظام‭ ‬نامه‭ ‬هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬فقدان‭ ‬آنها‭ ‬‌باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬سردرگمی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬مربوطه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬هئیت‭ ‬مدیره،‭ ‬چه‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬برای‭ ‬تدوین‭ ‬نظام‭ ‬نامه‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬دارد؟

علیرضا‭ ‬گلستانی‭:‬‭ ‬شکل‭ ‬گیری‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فضای‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬محدود‭ ‬فعلی‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬لازمه‌‭ ‬شفافیت،‭ ‬مشارکت‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬انتظار‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬افراد‭ ‬بدون‭ ‬آگاهی‭ ‬داشتن‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬بتوانند‭ ‬مداخله‭ ‬یا‭ ‬مشارکت‭ ‬کنند،‭ ‬امری‭ ‬تقریبا‭ ‬محال‭ ‬است‭. ‬کلمه‌‭ ‬‮«‬نظام‮»‬‭ ‬از‭ ‬نظم‭ ‬می‌آید‭ ‬ولی‭ ‬متاسفانه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬دچار‭ ‬بی‌نظمی‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬امور‭ ‬جاری‭ ‬هیچ‭ ‬سیستم‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬نامه‭ ‬تعریف‭ ‬شده‌ای‭ ‬نداریم‭. ‬کاری‭ ‬که‭ ‬نظام‭ ‬نامه‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امورات‭ ‬سازمان‭ ‬را‭ ‬نظم‭ ‬بخشیده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬های‭ ‬سلیقه‭ ‬ای‭ ‬جلوگیری‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬انتخاب‭ ‬بازرس‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬به‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اختیارات‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬است،‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬شیوه‭ ‬نامه‭ ‬ای‭ ‬تدوین‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬انتخاب‭ ‬بازرسان‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬به‭ ‬مجمع‭ ‬اقدام‭ ‬کرد‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬که‭ ‬تصویب‭ ‬این‭ ‬شیوه‭ ‬نامه‭ ‬هم‭ ‬توسط‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬صورت‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‭ ‬مدیره،‭ ‬منتخب‭ ‬مهندسین‭ ‬هستند،‭ ‬بازتاب‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬مهندسان‭ ‬درشیوه‭ ‬نامه،‭ ‬اثرات‭ ‬مثبت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

 

در‭ ‬بحث‭ ‬‮«‬سامانه‭ ‬خدمات‭ ‬الکترونیک‭ ‬مهندسی‮»‬‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬آن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شعارهای‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬آیا‭ ‬می‌توان‭ ‬موضوع‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سامانه‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬برای‭ ‬مهندسان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬استان،‭ ‬آسان‭ ‬تر‭ ‬شود؟

علی‭ ‬فخرالدینی‭:‬‭ ‬حتما‭ ‬باید‭ ‬آموزش‭ ‬های‭ ‬مهندسان‭ ‬ساختمانی‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬این‭ ‬سامانه‭ ‬خدمات‭ ‬ارائه‭ ‬دهیم‭. ‬هدف‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ساختار‭ ‬بوروکراسی‭ ‬قدیمی‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬فرایند‭ ‬کنترل‭ ‬نقشه‌ها‭ ‬و‭ ‬بایگانی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سامانه‭ ‬اضافه‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬مراجعه‭ ‬حضوری‭ ‬اعضا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬برسانیم‭ ‬هر‭ ‬چند‭  ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬اقدام‭ ‬مناسبی‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬

هدف‭ ‬از‭ ‬تشکیل‭ ‬سازمان‌های‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬ساختمان،‭ ‬اجرای‭ ‬مقررات‭ ‬ملی‭ ‬ساختمان‭ ‬است‭. ‬استان‭ ‬ما‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬زلزله‌خیز‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬‮١٨‬‭ ‬گسل‭ ‬فعال‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬جدی‭ ‬بگیریم‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬ما‭ ‬ایجاد‭ ‬کارگروه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬مثل‭ ‬سازه،‭ ‬زلزله،‭ ‬ژئوتکنیک‭ ‬و‭ ‬مقاوم‭ ‬سازی‭ ‬ساختمان‭ ‬های‭ ‬قدیمی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کارگروه‭ ‬ترافیک‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬اساسی‭ ‬کرمان‭ ‬است‭.‬‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬خردجمعی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اندیشی‭ ‬اعضا‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬مشارکت‭ ‬گسترده‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬ما،‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬نامه‭ ‬‭ ‬نحوه‭ ‬کنترل‭ ‬نقشه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬کنترل‭ ‬کننده‭ ‬ها‮»‬‭  ‬در‭ ‬هر‭ ‬رشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نگاه‌های‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌کند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬دیگر‭ ‬تهیه‭ ‬چک‭ ‬لیست‌های‭ ‬تخصصی‭  ‬با‭ ‬جزییات‭ ‬کامل‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬مهندسان‭ ‬ناظر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنترل‭ ‬ساختمان‭ ‬ها،‭ ‬کمک‭ ‬شایانی‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

 

در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬نقشه‭ ‬برداری‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬خواهیم‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬مهندسان‭ ‬نقشه‭ ‬بردار‭ ‬در‭ ‬ادوار‭ ‬گذشته‭ ‬سازمان‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬می‭ ‬نماییم‭:‬

غلامرضا‭ ‬مهدوی‭ ‬میمند‭:‬‭ ‬یک‭ ‬ساختمان‭ ‬برای‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬در‭ ‬بهترین‭ ‬شکل،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬7‭ ‬گروه‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬تمام‭ ‬کارهای‭ ‬یک‭ ‬ساختمان‭ ‬را‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬مهندس‭ ‬عمران‭ ‬می‌کرد‭ ‬اما‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬گروه‌های‭ ‬مهندسی‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬احساس‭ ‬شد،‭ ‬مهندسان‭ ‬معمار‭ ‬که‭ ‬می‌خواهند‭ ‬طراحی‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کنند‭ ‬غالبا‭ ‬با‭ ‬زمین‌های‭ ‬چهارگوشه‭ ‬طرف‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬ابعاد‭ ‬زمین‭ ‬بدون‭ ‬نقشه‭ ‬برداری‭ ‬دقیق‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬می‌شد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬مهندس‭ ‬نقشه‭ ‬بردار‭ ‬احساس‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬ساخت‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬حدود‭ ‬بر‭ ‬و‭ ‬کف‭ ‬و‭ ‬کدهای‭ ‬اجرایی‭ ‬ساختمان‭ ‬درست‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬مراحل،‭ ‬نقشه‭ ‬برداری‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬تمام‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬نقشه‭ ‬برداری‭ ‬امروز‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬ولی‭ ‬ساماندهی‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬نقشه‭ ‬برداری‭ ‬هم‭ ‬جزو‭ ‬نظام‭ ‬نامه‌ها‭ ‬بیاید،‭ ‬همکاران‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬صاحب‭ ‬صلاحیت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬و‭ ‬پاسخگویی‭ ‬متقابل‭ ‬به‭ ‬کارفرما،‭ ‬خدمات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ارایه‭ ‬کنند‭.‬‌‭ ‬امیدوارم‭ ‬با‭ ‬همدلی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بیشتر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‭ ‬بتوانیم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نقشه‭ ‬برداری‭ ‬نواقص‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کامل‭ ‬برطرف‭ ‬نماییم‭ ‬و‭ ‬بیشترین‭ ‬کارایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬شاهد‭ ‬باشیم‭.‬

 

در‭ ‬خصوص‭ ‬وضعیت‭ ‬بازرسی‭ ‬های‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬مشارکت‭ ‬مهندسان‭ ‬برق‭ ‬توضیح‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬بفرمایید‭ ‬چه‭ ‬محدودیت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬چالش‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟

افشین‭ ‬فرهی‭ ‬مقدم‭: ‬بازرسی‭ ‬برق‭ ‬حدود‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پیشینه‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‌های‭ ‬قبلی،‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تفاهم‌نامه‌هایی‭ ‬با‭ ‬حوزه‭ ‬برق‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬هم‭ ‬بسته‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بازرسی‭ ‬برق‭ ‬هم‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭ ‬و‭  ‬دوره‌های‭ ‬بازرسی‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬مهندسان‭ ‬برق‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬با‭ ‬شکایت‭ ‬تعزیرات،‭ ‬مشکلاتی‭ ‬برای‭ ‬سازمان‭ ‬ایجاد‭ ‬شد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬که‭ ‬بایستی‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭ ‬این‭ ‬بازرسی‭ ‬ها‭ ‬تعطیل‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬بنده‭ ‬بایستی‭ ‬مجددا‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬همراهی‭ ‬اعضای‭ ‬هییت‭ ‬مدیره‭ ‬دوره‭ ‬هشتم،‭ ‬این‭ ‬بازرسی‭ ‬ها‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬شود؛‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬اشتغال‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬مهندسان‭ ‬برق‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اینکه،‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬بازرسی‌های‭ ‬دیگر‭ ‬مثل‭ ‬بازرسی‭ ‬آسانسور‭ ‬و‭ ‬بازرسی‭ ‬شبکه‌های‭ ‬مخابرات‭ ‬بینجامد‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬ضروری‭ ‬هستند‭. ‬امیدواریم‭ ‬بتوانیم‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بازرسی‭ ‬برق‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬هشتم‭ ‬هیات‭ ‬رئیسه‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کرمان،‭ ‬اقدامات‭ ‬مثبتی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭.‬

 

چه‭ ‬اهداف‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬مهندسان‭ ‬برق‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬دنبال‭ ‬کرد؟

محمدرضا‭ ‬فرامرزپور‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬ما،‭  ‬گسترش‭ ‬و‭ ‬ارتقای‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬مهندسان‭ ‬برق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬بانک‭ ‬های‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬برای‭ ‬آرشیو‭ ‬نقشه‌های‭ ‬معماری‭ ‬و‭ ‬تاسیساتی‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬لیست‭ ‬ناظران‭ ‬مجاز‭ ‬و‭ ‬تجهیزاتی‭ ‬که‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬دوره‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬در‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬تحول‭ ‬جدی‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬بزند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬رویکردهای‭ ‬ما‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬روش‌های‭ ‬ترغیب‭ ‬کردن‭ ‬مهندسان‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬برای‭  ‬به‭ ‬روز‭ ‬کردن‭ ‬دانش‌‭ ‬فنی‭ ‬خودشان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اطلاعات‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬انتقال‭ ‬می‌دهد‭. ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬می‌دانید‭ ‬ارضای‭ ‬شغلی‭ ‬و‭ ‬مالی‭ ‬در‭ ‬محبوبیت‭ ‬شغل‭ ‬مهندسان‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تلاش‌های‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرایط‭ ‬شغلی‭ ‬و‭ ‬مالی‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مهندسان‭ ‬استان،‭ ‬فراهم‭ ‬کنیم‭.‬

 

در‭ ‬خصوص‭ ‬مسائل‭ ‬رفاهی‭ ‬مهندسان‭ ‬عضو‭ ‬سازمان،‭ ‬توضیحاتی‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬بفرمایید‭ ‬و‭ ‬بگویید‭ ‬چطور‭ ‬می‌توانید‭ ‬رضایت‭ ‬مهندسان‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬رفاهی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کنید؟

امیر‭ ‬غیاثی‭ ‬طرزی‭: ‬با‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬تلاش‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬گذشتگان،‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬جایگاه‭ ‬مهندسان،‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬مغفول‭ ‬مانده‭ ‬است‭  ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬ما‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬رفاهی،‭ ‬ورزشی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬روح‭ ‬جامعه‭ ‬سیزده‭ ‬هزارنفری‭ ‬مهندسان‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬و‭ ‬خصوصا‭ ‬شهرستان‭ ‬ها‭ ‬نیازمند‭ ‬به‭ ‬دمیدن‭ ‬هوای‭ ‬تازه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬که‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬پایین‭ ‬مهندسان‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬عرصه‭ ‬های‭ ‬سازمان،‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سطح‭ ‬نازل‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬رفاهی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬می‌توانیم‭ ‬با‭ ‬طرحی‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬ایده‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬توان‭ ‬ورزشی‭ ‬و‭ ‬پتاسیل‭ ‬باالقوه‭ ‬افراد‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬رفاهی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی،‭ ‬اقداماتی‭ ‬درخور‭ ‬شان‭ ‬والای‭ ‬مهندسان‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭.‬

مختصری‭ ‬از‭ ‬برنامه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬ذیل‭ ‬اعلام‭ ‬میکنم؛‭ ‬

‭- ‬تعامل‭ ‬با‭  ‬رستوران‌ها،‭ ‬تالارها‭ ‬و‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬گردشگری‭ ‬برای‭ ‬خدمات‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬اعضا

‭- ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬مجموعه‭ ‬های‭  ‬ورزشی‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬های‭ ‬پایه‭ ‬و‭ ‬همگانی‭ ‬ویژه‭ ‬فرزندان‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬اعضا‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ورزش‭ ‬های‭ ‬تخصصی‭ ‬ویژه‭ ‬اعضای‭ ‬محترم‭ ‬سازمان

‭- ‬تشکیل‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬تیم‭ ‬های‭ ‬ورزشی‭ ‬با‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬شرایط‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬رخدادهای‭ ‬ورزشی

‭- ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬شرکت‌های‭ ‬لیزینگ‭ ‬و‭ ‬نمایندگی‭ ‬های‭ ‬خودرویی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مجموعه‭ ‬بانک‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬ویژه

‭ - ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬کامل‭ ‬تر‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مراکز‭ ‬خدمات‭ ‬درمانی‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬به‭ ‬اعضا‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬آنان‭ ‬

‭- ‬افزایش‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬خدمات‭ ‬آموزشی‭ ‬

‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬افراد‭ ‬جدید،‭ ‬چراغ‭ ‬ها‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬ایده‭ ‬ها‭ ‬مطرح‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬جوان‭ ‬گرایی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ورزش‭ ‬بتوانیم‭ ‬با‭ ‬هیات‭ ‬هایی‭ ‬همچون‭ ‬هیات‭ ‬ورزش‌های‭ ‬همگانی‭ ‬استان‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬79‭ ‬رشته‭ ‬ورزشی‭ ‬است،‭ ‬تعامل‭ ‬پویایی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬100‭ ‬نفری‭ ‬ورزش‭ ‬مهندسان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬هیاهو‭ ‬در‭ ‬مسیر‭  ‬ارتقا‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭  ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬تیم‌های‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬و‭ ‬نیمه‌‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬تشکیل‭ ‬دهیم‭. ‬برای‭ ‬احداث‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬مجموعه‭ ‬ورزشی‭ ‬اختصاصی‭ ‬مهندسان‭   ‬تلاش‭ ‬کنیم‭. ‬معتقدم‭ ‬جامعه‭ ‬100‭ ‬نفری‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬آینده‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬تا‭ ‬15‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬و‭ ‬با‭ ‬اطمینان‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬که‭ ‬تمامی‭ ‬این‭ ‬موارد،‭ ‬تحقق‭ ‬یافتنی‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬اجرا‭ ‬هستند‭.‬

 

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عضویت‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬هفتم‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‌‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کرمان،‭ ‬چه‭ ‬بستری‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‭ ‬مهندسان‭ ‬مکانیک‭ ‬فراهم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬جدید،‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬چه‭ ‬تحولات‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬است؟‭ ‬

علیرضا‭ ‬قزوینی‭ ‬پوراکبری‭:‬‭ ‬بنده‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهندس‭ ‬مکانیک،‭ ‬توفیق‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ائتلاف‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬هریک‭ ‬از‭ ‬اعضایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬سازمان،‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کنند‭ ‬باید‭ ‬دیدگاه‭ ‬فرارشته‌ای‭ ‬و‭ ‬فراشهری‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬بنده‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تنها‭ ‬نماینده‭ ‬گروه‭ ‬مکانیک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جمع‭ ‬هستم‭. ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬شرایط‭ ‬موجود‭ ‬باید‭ ‬بگویم‭ ‬بازرسی‭ ‬گاز‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬81‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬تجربه‭ ‬18‭ ‬ساله‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬نواقصی‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬اصلاح‭ ‬آن‌ها‭ ‬داریم،‭ ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬گازرسانی‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬تفاهم‭ ‬نامه‌ای‭ ‬بین‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬شرکت‭ ‬گاز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انعقاد‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬بازرسی‭ ‬آبفا‭ ‬هم‭ ‬شیوه‭ ‬نامه‭ ‬ابلاغ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬بازرسی‭ ‬فاضلاب‭ ‬را‭ ‬تاسیس‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭ ‬و‭ ‬دوره‌هایی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬داشته‭ ‬ایم،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬سیرجان‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬دوره‌ها‭ ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬کهنوج‭ ‬هم‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بازرسی‭ ‬آب‭ ‬هم‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬استان‌های‭ ‬کشور‭ ‬اجرایی‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬اجرا‭ ‬نرسیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ان‌شا‭ ‬الله‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬جدید‭ ‬تلاش‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬برسد‭. ‬در‭ ‬کنترل‭ ‬نقشه‌های‭ ‬تاسیسات‭ ‬ساختمان‭ ‬نیز‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬کنترل‭ ‬طراحی‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬است‭ .‬

برنامه‌ای‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬آینده‭ ‬هیات‭ ‬مدیره،‭ ‬بتواینم‭ ‬از‭ ‬پیشکسوتانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬کنترل‭ ‬طراحی‭ ‬نقشه‭ ‬تاسیسات‭ ‬ساختمان‭ ‬در‭ ‬شهرستان‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬استان‭ ‬فعالیت‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬آنها‭ ‬باشیم‭. ‬موضوع‭ ‬ارجاع‭ ‬نظارت‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬بسیار‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬مفید‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬وزارتخانه‭ ‬درصدد‭ ‬لغو‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬تداوم‭ ‬یابد‭. ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬هم‭ ‬بازرسی‭ ‬آسانسور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جلسات‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اداره‭ ‬استاندارد‭ ‬داشته‭ ‬ایم‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬همکاری‭ ‬لازم‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬امیدواریم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬هم‭ ‬مشکلات‭ ‬رفع‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬بازرسی‭ ‬آسانسور‭ ‬به‭ ‬مهندسان‭ ‬کارشناس‭ ‬سپرده‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬دوره‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬گروه‭ ‬مهندسان‭ ‬مهر‭ ‬برای‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬زمینه‭ ‬مشارکت‭ ‬بیشتر‭ ‬همکارانی‭ ‬که‭ ‬نمایندگی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬داریم‭ ‬تلاش‭ ‬مضاعفی‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭.‬

 

اگر‭ ‬بخواهید‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬مطرح‭ ‬کردید،‭ ‬برای‭ ‬دوره‭ ‬جدید‭ ‬اولویت‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پیگیری‭ ‬اعلام‭ ‬کنید،‭ ‬این‭ ‬موضوعات‭ ‬چه‭ ‬مواردی‭ ‬هستند؟

علیرضا‭ ‬قزوینی‭ ‬پوراکبری‭:‬‭ ‬گازرسانی‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬اولویت‭ ‬است‭ ‬چراکه‭ ‬نود‭ ‬درصد‭ ‬کار‭ ‬آن،‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬زیادی‭ ‬تا‭ ‬تحقق‭ ‬کامل،‭ ‬باقی‭ ‬نمانده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬وهله‭ ‬دوم‭ ‬هم‭ ‬بازرسی‭ ‬آسانسور‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬پیگیری‭ ‬شود‭. ‬مقررات‭ ‬ملی‭ ‬ساختمان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آسانسور‭ ‬تالیف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬استان‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬رسالتش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬برساند‭.‬

 

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬بانوان‭ ‬نقش‭ ‬پررنگی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬مهندسی‭ ‬استان‭ ‬دارند‭ ‬آیا‭ ‬شایسته‌تر‭ ‬نبود‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬خانم‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ائتلاف،‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشد؟‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬برنامه‌‭ ‬گروه‭ ‬مهر‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬بیشتر‭ ‬خانم‌ها‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬استان‭ ‬چیست؟

غلامعباس‭ ‬پورسیدی‭:‬‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬خانم‌ها‭ ‬در‭ ‬اغلب‭  ‬زمینه‌ها‭ ‬از‭ ‬آقایان‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬منتهی‭ ‬برخلاف‭ ‬انتظار،‭ ‬مشارکت‭ ‬آنها‭ ‬‌چندان‭ ‬پررنگ‭ ‬نیست،‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬انتخابات‭ ‬نیز‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬خانم‭ ‬کاندیدا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬تمایل‭ ‬داشتیم‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬ائتلاف،‭ ‬حضور‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬نیفتاد‭. ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بهره‭ ‬گیری‭ ‬از‭ ‬مشارکت‭ ‬خانم‌ها‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬آینده‭ ‬فعالیت‭ ‬سازمان‭ ‬هم‭ ‬قصد‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬بر‭ ‬استفاده‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬آنهاست‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭.‬

اخبار مرتبط
نظرات شما