• سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ -
  • 14/07/2020

در گزارش مرکز آمار ایران از دخل و خرج ایرانی ها در سال 96 اعلام شد

بیشترین فراوانی دهک‌های اول تا چهارم درآمدی در استان کرمان

گزارش‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭ ‬درخصوص‭ ‬‮«‬دخل‭ ‬و‭ ‬خرج‭ ‬خانوار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‮»‬‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬

به‭ ‬‌طور‭ ‬متوسط‭ ‬هر‭ ‬خانوار‭ ‬شهری‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬36‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬محل‌های‭ ‬مختلف‭ ‬درآمد‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬حدود‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬آن؛‭ ‬یعنی‭ ‬معادل‭ ‬33‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬‮«‬مخارج‭ ‬خوراکی‭ ‬و‭ ‬غیرخوراکی‮»‬‭ ‬و‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬باقیمانده‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬‮«‬پس‌انداز‮»‬‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬ترکیب‭ ‬دخل‌وخرج‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬درآمد‭ ‬خانوار‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬حدود‭ ‬7‭/ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬

اما‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬میل‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬پس‌انداز‭ ‬نشده،‭ ‬بلکه‭ ‬عمدتا‭ ‬صرف‭ ‬مخارج‭ ‬غیرخوراکی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬نکته‭ ‬دوم‭ ‬اینکه‭ ‬سهم‭ ‬‮«‬مخارج‭ ‬خوراکی‮»‬‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬مخارج‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬خانوار‭ ‬کم‌درآمد‭ ‬و‭ ‬پر‌درآمد‭ ‬تفاوت‭ ‬چشمگیری‭ ‬دارد؛‭ ‬درحالی‌که‭ ‬سهم‭ ‬مخارج‭ ‬خوراکی‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬مخارج‭ ‬خانوار‭ ‬در‭ ‬دهک‭ ‬اول‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نسبت‭ ‬برای‭ ‬دهک‭ ‬دهم‭ ‬تنها‭ ‬16‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

نکته‭ ‬سوم‭ ‬تفاوت‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬‮«‬وزن‭ ‬خانوارهای‭ ‬دهک‌ها‮»‬‭ ‬بین‭ ‬استان‌های‭ ‬مختلف‭ ‬است؛‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬خانوارها‭ ‬در‭ ‬دهک‌های‭ ‬اول‭ ‬تا‭ ‬چهام‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬تهران‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬خانوارها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دهک‌ها‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭.‬

بر‭ ‬مبنای‭ ‬گزارش‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬هر‭ ‬خانوار‭ ‬شهری‭ ‬به‌طور‭ ‬متوسط‭ ‬حدود‭ ‬36‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬محل‌های‭ ‬مختلف‭ ‬درآمد‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬درآمد‭ ‬حدود‭ ‬33‭ ‬میلیون‭ ‬تومان،‭ ‬یعنی‭ ‬معادل‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬مخارج‭ ‬خوراکی‭ ‬و‭ ‬غیرخوراکی‭ ‬و‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پس‌انداز‭ ‬کرده‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تقریب‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬میل‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬پس‌انداز‭ ‬خانوارهای‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‌علاوه،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬درآمد‭ ‬خانوار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬حدود‭ ‬6‭/ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬اما‭ ‬میل‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬پس‌انداز‭ ‬تقریبا‭ ‬ثابت‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬

به‭ ‬این‭ ‬معنا‭ ‬که‭ ‬میل‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬پس‌انداز‭ ‬در‭ ‬سال‌‭ ‬قبل‭ ‬تقریبا‭ ‬چسبنده‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬خانوارها‭ ‬درآمد‭ ‬مازاد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬خرید‭ ‬کالاهای‭ ‬لوکس‭ ‬غیرخوراکی‭ ‬می‌کنند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مخارج‭ ‬روی‭ ‬اقلام‭ ‬خوراکی‭ ‬2‭/ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته،‭ ‬مخارج‭ ‬روی‭ ‬کالاهای‭ ‬غیرخوراکی‭ ‬حدود‭ ‬16‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سهم‭ ‬اقلام‭ ‬خوراکی‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬مخارج‭ ‬کلاس‌های‭ ‬مختلف‭ ‬درآمدی‭ ‬تفاوت‭ ‬چشمگیری‭ ‬دارد؛‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬سهم‭ ‬کالاهای‭ ‬خوراکی‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬مصرفی‭ ‬خانوارهای‭ ‬فقیر‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬این‭ ‬سهم‭ ‬برای‭ ‬خانوارهای‭ ‬با‭ ‬درآمد‭ ‬بالا‭ ‬تنها‭ ‬16‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

 

گزارش‭ ‬بودجه‭ ‬سالانه

مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭ ‬گزارش‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬‮«‬نتایج‭ ‬آمارگیری‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬خانوارهای‭ ‬شهری‮»‬‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬منتشر‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬آمار‭ ‬توصیفی‭ ‬خانوارها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬ترکیب‭ ‬هزینه‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬خانوارهای‭ ‬شهری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تصویر‭ ‬می‌کشد‭. ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬متغیرهایی‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬سطح‭ ‬درآمد‭ ‬خانوار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‮»‬،‭ ‬‮«‬سطح‭ ‬مخارج‭ ‬خانوار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬ترکیب‭ ‬اجزای‭ ‬مخارج‭ ‬و‭ ‬درآمدهای‭ ‬خانوارها‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬سبد‭ ‬مصرفی‭ ‬و‭ ‬درآمدی‭ ‬خانوارها‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬مختلف‮»‬‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد‭. ‬

هر‭ ‬خانوار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دوره‭ ‬مالی‭ ‬ابتدا‭ ‬درآمد‭ ‬دوره‌ای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کرده،‭ ‬سپس‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‌های‭ ‬ضروری‭ ‬و‭ ‬غیرضروری‭ ‬خود‭ ‬می‌کند‭. ‬درآمد‭ ‬از‭ ‬محل‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬دستمزد،‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬اجاره‭ ‬کسب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬صرف‭ ‬محل‌های‭ ‬هزینه‌ای،‭ ‬خوراکی‭ ‬و‭ ‬غیرخوراکی‭ ‬می‌شود‭. ‬اختلاف‭ ‬دو‭ ‬سطح‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬مخارج‭ ‬یا‭ ‬پس‌انداز‭ ‬می‌شود‭(‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬درآمد‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ ‬باشد‭) ‬یا‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬پس‌اندازهای‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬برداشته‭ ‬می‌شود‭.(‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬درآمدهای‭ ‬دوره‭ ‬باشد‭.) ‬

بنابراین‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬تغییر‭ ‬رفاه‭ ‬خانوارها‭ ‬را‭ ‬نمایندگی‭ ‬می‌کند‭.‬

 

متوسط‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬و‭ ‬درامد‭ ‬خانوار‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬استان

بررسی‭ ‬متوسط‭ ‬هزینه‭ ‬کل‭ ‬سالانه‭ ‬یک‭ ‬خانوار‭ ‬شهری‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬با‭ ‬‮٤٧٩‬،‮٩٤٨‬‭ ‬هزار‭ ‬ریال‭ ‬بیشترین‭ ‬و‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬با‭ ‬‮١٩٢‬،‮٣٢٩‬هزار‭ ‬ریال‭ ‬کمترین‭ ‬هزینه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮١٣٩٦‬‭ ‬داشته‌اند‭..‬

همچنین‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬با‭ ‬‮٥١٥‬،‮٣٥١‬‭ ‬هزار‭ ‬ریال‭ ‬بیشترین‭ ‬و‭ ‬استان‭ ‬آذربایجان‭ ‬غربی‭ ‬با‭ ‬‮٢٤٠‬،‮٣٩٣‬‭ ‬هزارریال،‭ ‬کمترین‭ ‬متوسط‭ ‬درامد‭ ‬سالانه‭ ‬یک‭ ‬خانوار‭ ‬شهری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮١٣٩٦‬‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است

 

پایان‭ ‬یک‭ ‬روند‭ ‬مثبت

از‭ ‬مجموع‭ ‬حدود‭ ‬33‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬هزینه‭ ‬خانوار‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬حدود‭ ‬23‭ ‬درصد‭ ‬صرف‭ ‬‮«‬هزینه‌های‭ ‬خوراکی‭ ‬و‭ ‬دخانی‮»‬‭ ‬و‭ ‬77‭ ‬درصد‭ ‬سهم‭ ‬‮«‬هزینه‌های‭ ‬غیرخوراکی‮»‬‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‌علاوه،‭ ‬بررسی‌ها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خانوارها‭ ‬تمایل‭ ‬خفیفی‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬هزینه‌های‭ ‬غیرخوراکی‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬‮«‬هزینه‌های‭ ‬خوراکی‭ ‬و‭ ‬دخانی‮»‬‭ ‬2‭/ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬هزینه‌‌های‭ ‬غیرخوراکی‭ ‬حدود‭ ‬16‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‌اند‭. ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬خفیف‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬اثرات‭ ‬منفی‭ ‬رفاهی‭ ‬سال‌های‭ ‬ابتدایی‭ ‬دهه‭ ‬جاری،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬برگشت‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تورم‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬در‭ ‬سال‌جاری،‭ ‬انتظار‭ ‬نمی‌رود‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬خفیف‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

 

ترکیب‭ ‬سبد‭ ‬سفره‭ ‬گروه‌ها

در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گزارش،‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭ ‬ترکیب‭ ‬هزینه‭ ‬خانوارها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬طبقات‭ ‬درآمدی‭ ‬آنها‭ ‬گزارش‭ ‬می‌کند‭. ‬بررسی‌ها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬هرچه‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬طبقات‭ ‬پایین‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬طبقات‭ ‬درآمدی‭ ‬بالا‭ ‬حرکت‭ ‬کنیم‭ ‬هزینه‌های‭ ‬خوراکی‭ ‬و‭ ‬دخانی‭ ‬سهم‭ ‬کمتری‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬سبد‭ ‬مخارج‭ ‬خانوار‭ ‬دارد‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬ترکیب‭ ‬سبد‭ ‬مخارج‭ ‬خانوارها‭ ‬در‭ ‬پایین‌ترین‭ ‬طبقه‭ ‬درآمدی‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ترکیب‭ ‬برای‭ ‬خانوارهای‭ ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬طبقه‭ ‬درآمدی‭ ‬به‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬84‭ ‬درصد‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مخارج‭ ‬غیرخوراکی‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬خانوارهای‭ ‬فقیر‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬مخارج‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬اقلام‭ ‬خوراکی‭ ‬و‭ ‬دخانی‭ ‬می‌کنند‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬نسبت‭ ‬برای‭ ‬خانوارهای‭ ‬با‭ ‬درآمد‭ ‬بالاتر‭ ‬تنها‭ ‬حدود‭ ‬16‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

 

فراوانی‭ ‬خانوارها‭ ‬در‭ ‬دهک‌ها

در‭ ‬آخرین‭ ‬گزارش‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬18‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬701‭ ‬خانوار‭ ‬به‌عنوان‭ ‬جامعه‭ ‬آماری‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬گزارش،‭ ‬تعداد‭ ‬خانوارها‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬میزان‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬به‭ ‬تفکیک‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬کل‭ ‬کشور،‭ ‬بیشترین‭ ‬فراوانی‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬19‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬تا‭ ‬27‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭(‬دهک‭ ‬ششم‭ ‬هزینه‌ای‭) ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬تقریبا‭ ‬21‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬خانوارهای‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بین‭ ‬5‭/ ‬19‭ ‬تا‭ ‬27‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬هزینه‭ ‬داشته‌اند؛‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬5‭ ‬خانوار،‭ ‬یک‭ ‬خانوار‭ ‬درآمد‭ ‬ماهانه‌اش‭ ‬بین‭ ‬6‭/ ‬1‭ ‬تا‭ ‬2‭/ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

پس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گروه،‭ ‬بیشترین‭ ‬فراوانی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬سالانه‭ ‬27‭ ‬تا‭ ‬36‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬12‭ ‬تا‭ ‬5‭/ ‬16‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬نکته‌‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬داده‌ها‭ ‬قابل‭ ‬استخراج‭ ‬است،‭ ‬اینکه‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬خانوارهای‭ ‬کشور،‭ ‬هزینه‭ ‬سالانه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬5‭/ ‬16‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬داشته‌اند‭. ‬یعنی‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬از‭ ‬خانوارهای‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬375‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬هزینه‭ ‬کرده‌اند‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر،‭ ‬هزینه‭ ‬ماهانه‭ ‬تقریبا‭ ‬11‭ ‬درصد‭ ‬خانوارهای‭ ‬کشور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬6‭ ‬درصد‭ ‬خانوارها‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬هزینه‭ ‬کرده‌اند‭.‬

وضعیت‭ ‬استان‌ها‭:‬‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬خانوارهای‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬دهک‌های‭ ‬اول‭ ‬تا‭ ‬چهارم‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬مطابق‭ ‬گزارش‭ ‬مرکز‭ ‬آمار،‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬خانوارها،‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬375‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬هزینه‭ ‬کرده‌اند‭. ‬

در‭ ‬بین‭ ‬استان‌ها،‭ ‬بیشترین‭ ‬فراوانی‭ ‬دهک‌های‭ ‬پایین‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬خانوارهای‭ ‬ساکن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬دهک‭ ‬اول‭ ‬تا‭ ‬چهارم‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬وضعیت‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬مشابه‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬مقابل،‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬مازندران‭ ‬کمترین‭ ‬فراوانی‭ ‬خانوارها‭ ‬در‭ ‬دهک‌های‭ ‬پایین‭ ‬درآمدی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬استان‭ ‬تهران،‭ ‬5‭/‬11‭ ‬درصد‭ ‬خانوارها‭ ‬هزینه‭ ‬ماهانه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬375‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬داشته‌اند‭. ‬

در‭ ‬مقابل‭ ‬11‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬خانوارهای‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬دهک‌های‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬هزینه‌ای‭(‬درآمد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬ماه‭) ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬در‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬هزینه‭ ‬یک‭ ‬پنجم‭ ‬خانوارها‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭(‬دهک‭ ‬دهم‭)‬،‭ ‬اما‭ ‬درصد‭ ‬خانوارهای‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬معادل‭ ‬7‭/‬1‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‌طور‭ ‬کلی‭ ‬کمترین‭ ‬فراوانی‭ ‬دهک‌های‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬درآمدی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬است

 

وضعیت‭ ‬درآمدی

دسته‌بندی‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬هزینه‭ ‬خانوارها‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬درآمدها‭ ‬نیز‭ ‬عینا‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬دهک‭ ‬ششم‭ ‬درآمدی‭ ‬همانند‭ ‬دهک‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬بیشترین‭ ‬فراوانی‭ ‬را‭ ‬دارد؛‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬خانوارها‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬درآمد‭ ‬سالانه‭ ‬بین‭ ‬5‭/ ‬19‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬تا‭ ‬27‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬داشته‌اند‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬معادل‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬خانوارهای‭ ‬کشور،‭ ‬درآمد‭ ‬ماهانه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬625‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬داشته‌اند‭. ‬در‭ ‬مقابل،‭ ‬درآمد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬درصد‭ ‬خانوارها،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

توزیع‭ ‬استانی‭ ‬دهک‌های‭ ‬درآمدی‭ ‬تقریبا‭ ‬مشابه‭ ‬دهک‌های‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬حدود‭ ‬38‭ ‬درصد‭ ‬خانوارها،‭ ‬با‭ ‬درآمد‭ ‬ماهانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬زندگی‭ ‬کرده‌اند‭. ‬محاسبات‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬7‭/ ‬17‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬خانوارهای‭ ‬کشور‭ ‬درآمد‭ ‬ماهانه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬375‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬داشته‌اند‭. ‬این‭ ‬عدد‭ ‬برای‭ ‬استان‌های‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬البرز‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬حدود‭ ‬6‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬خانوارها‭ ‬با‭ ‬درآمد‭ ‬ماهانه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬375‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گذرانده‌اند‭.‬

اخبار مرتبط
نظرات شما